Truy cập nội dung luôn

Hội nghị trực tuyến về dự thảo Nghị định liên quan đến giá đất và tiền sử dụng đất, thuê đất

11/06/2024 19:38    119

Chiều 11-6, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì Hội nghị trực tuyến về dự thảo các Nghị định quy định: về giá đất; về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Phiên chủ trì tại điểm cầu tỉnh Quảng Ngãi.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Phiên chủ trì tại điểm cầu tỉnh Quảng Ngãi

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, chia sẻ, làm rõ một số vấn đề liên quan đến phương pháp định giá đất; trình tự, nội dung xác định giá đất theo 4 phương pháp (so sánh, thu nhập, thặng dư, hệ số điều chỉnh giá đất); các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất; bảng giá đất; định giá đất cụ thể. Cùng với đó, đại biểu tham dự đã thảo luận liên quan đến quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất bao gồm tính, thu, nộp, miễn, giảm tiền sử dụng đất; xử lý kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; ghi nợ tiền sử dụng đất... Dự thảo Nghị định quy định về giá đất, sau khi tiếp thu hoàn thiện sẽ có 06 Chương, 39 Điều và Nghị định quy định về tiền sử dụng đất, thuê đất có 05 Chương, 54 Điều.