Truy cập nội dung luôn

Hội Người cao tuổi tiếp nhận Dự án KOICA

01/08/2022

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 3789/UBND-KTTH thống nhất chủ trương cho Hội Người cao tuổi tỉnh Quảng Ngãi tham gia tiếp nhận Dự án KOICA để thực hiện Đề án mở rộng mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau theo đề nghị của Tổ chức HelpAge International tại Việt Nam (HAI).

Việc triển khai Dự án KOICA này là thiết thực và cần thiết, phù hợp với Quyết định 1553/QĐ-TTg ngày 02/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê  duyệt Đề án  mở rộng  mô  hình  câu lạc  bộ liên  thế hệ tự giúp nhau giai đoạn  2016-2020 và các Kế hoạch của UBND tỉnh về thực  hiện Đề án  nhân  rộng  mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Hội Người cao tuổi tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với Tổ chức HAI và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan lập kế hoạch thực hiện, tổ chức tiếp nhận Dự án theo đúng quy định và nội dung cam kết giữa Tổ chức HAI với Hội Người cao tuổi tỉnh Quảng Ngãi.

T.T

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: 52 Hùng Vương, Nguyễn Nghiêm, Quảng Ngãi

Điện thoại Ban Biên tập: 0255 3712 135 - Fax: 0255 3 822 217 - Email: bbt@quangngai.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Vũ Minh Tâm - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi

Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Ngãi.

Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này