Truy cập nội dung luôn

Infographic: Danh mục TTHC được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực dược phẩm, mỹ phẩm

11/09/2023 16:40    645

Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1346/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực dược phẩm, mỹ phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi.