Truy cập nội dung luôn

Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững

13/05/2022

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 613/QĐ-UBND về Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Kế hoạch mang tính hệ thống, định hướng bao quát, dài hạn, trong đó quá trình cơ cấu lại nông nghiệp gắn chặt hơn với xây dựng nông thôn mới, phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững, hiệu quả cao trên cơ sở nền tảng, động lực là khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và thị trường.

Trên cơ sở đó, Kế hoạch đề ra mục tiêu cụ thể đến năm 2030: Tốc độ tăng trưởng nông lâm thủy sản của tỉnh bình quân khoảng 4%/năm; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều ở nông thôn giảm bình quân 1 - 1,5%/năm.

Tỷ trọng lao động nông nghiệp trong tổng số lao động xã hội giảm xuống dưới 20%, trong khi đó tỷ lệ lao động nông nghiệp được đào tạo đạt trên 70%.

Nâng cao chất lượng rừng tự nhiên, gắn với phát triển các loại hình du lịch sinh thái; năng suất và hiệu quả rừng trồng và các hệ thống nông lâm kết hợp, diện tích rừng có chứng chỉ quản lý rừng bền vững khoảng 10.000 – 20.000 ha trong giai đoạn 2021 – 2025 và trên 40.000 ha giai đoạn 2026 - 2030. Tỷ lệ độ che phủ rừng duy trì ổn định ở mức 52% (năm 2025).

Tổng sản lượng thủy sản đạt 275.000 tấn/năm, giá trị thủy sản xuất khẩu đạt 25 triệu USD.

Trên 85% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó 50% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; trên 60% số đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó 30% số đơn vị cấp huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Tầm nhìn đến năm 2050, kế hoạch đề ra mục tiêu nền nông nghiệp tỉnh Quảng Ngãi phát triển hiện đại, 100% các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung ứng dụng công nghệ cao; hoạt động sản xuất nông nghiệp được ứng dụng công nghệ số trong quản lý và sản xuất; người nông dân có mức thu nhập cao từ nông nghiệp.

Cùng với 8 nhóm định hướng, nhiệm vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững, Kế hoạch cũng xác định các nhóm giải pháp trọng tâm thực hiện như: Tuyên truyền, giáo dục đổi mới tư duy, thống nhất nhận thức và hành động; đổi mới tổ chức sản xuất kinh doanh, hoàn thiện quan hệ sản xuất; nâng cao chất lượng đào tạo nghề; trình độ, hiệu quả công tác nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo; phát triển thị trường trong và ngoài nước đảm bảo đầu ra ổn định cho nông sản; xây dựng và hoàn thiện kết cấu hạ tầng; thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn,...

P.V


Chủ tịch UBND tỉnh vừa giao Sở Tài chính chủ trì, rà soát, tổng hợp và kịp thời tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo thực hiện các nội dung về nguyên tắc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách Trung ương cho ngân sách địa phương thực hiện các chính sách an sinh xã hội do Trung ương ban hành giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn tỉnh, đảm bảo kịp thời, hiệu quả theo Quyết định số 127/QĐ-TTg ngày 24/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ .

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế và các địa phương quán triệt, phổ biến và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung Công văn 375/BYT-MT ngày 22/01/2022 của Bộ Y tế về việc tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong nước về quê nhân dịp Tết Nguyên đán. Tuyệt đối không đặt ra các biện pháp phòng, chống dịch trái với quy định của Trung ương, của tỉnh gây khó khăn cho người dân.

H.N

26/01/2022

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, rà soát xây dựng Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 phải đưa các chỉ tiêu phát triển nhà ở, đặc biệt là chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ tại Công văn 468/VPCP-CN ngày 19/01/2022.

Chủ tịch UBND tỉnh vừa giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động phối hợp triển khai thực hiện tổ chức Festival Mỹ thuật trẻ năm 2022 theo đề nghị của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tại Thông báo số 27/TB-MTNATL ngày 20/01/2022.

B.T

26/01/2022

.Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn Tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 05 mỏ cát thuộc địa bàn các huyện: Nghĩa Hành, Ba Tơ và Sơn Hà 13/12/2021

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, rà soát về thực hiện việc sử dụng cơ sở dữ liệu dân cư trong thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh theo nội dung hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Công văn  số 3891/LĐTBXH-VL ngày 03/11/2021 theo quy định.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì,  nghiên cứu và chủ động triển khai thực hiện nội dung hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã tại Công văn số 3912/LĐTBXH-TCGDNN ngày 05/11/2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc xếp hạng cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

16/11/2021

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì,  rà soát, tổng hợp tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo thực hiện Chương trình quản lý nợ công 03 năm giai đoạn 2021 - 2023 và Kế hoạch vay, trả nợ công năm 2021 trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2021 theo Nghị quyết số 410/NQ-UBTVQH15 ngày 01/11/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

11/11/2021

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 414

Tổng số lượt xem: 6509053

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: 52 Hùng Vương, Nguyễn Nghiêm, Quảng Ngãi

Điện thoại Ban Biên tập: 0255 3712 135 - Fax: 0255 3 822 217 - Email: bbt@quangngai.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Phạm Xuân Duệ - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi

Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Ngãi.

Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này