Truy cập nội dung luôn

Kết nối giữa các vùng, địa phương để phát triển bền vững kinh tế biển

12/04/2024 14:58    299

Sáng 12-4, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà- Chủ tịch Ủy ban Chỉ đạo Quốc gia về thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Chiến lược) chủ trì Hội nghị trực tuyến với 28 tỉnh, thành phố ven biển để đánh giá tình hình, kết quả 5 năm thực hiện Chiến lược và định hướng thực hiện trong thời gian đến. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Hoàng Tuấn chủ trì Hội nghị tại điểm cầu Quảng Ngãi.

Theo báo cáo tại Hội nghị, sau 5 năm triển khai Nghị quyết số 36-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 8 khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, các bộ, ngành và địa phương nỗ lực tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao và bước đầu đạt được một số kết quả đáng ghi nhận. Trong đó, hệ thống nuôi trồng và khai thác hải sản, năng lượng tái tạo, các ngành kinh tế biển mới có bước phát triển; các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu đô thị sinh thái ven biển dần được hình thành; các vùng biển dựa trên lợi thế về điều kiện tự nhiên được đầu tư, khai thác; hoạt động bảo vệ môi trường, bảo tồn, phát triển bền vững đa dạng sinh học biển được chú trọng; các nhiệm vụ ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng và phòng, chống thiên tai, quốc phòng - an ninh, đối ngoại, hợp tác quốc tế về biển và đại dương,... được bảo đảm.

Chủ trì Hội nghị

Theo thống kê của các bộ, ngành và địa phương, tăng trưởng bình quân các tỉnh ven biển giai đoạn 2011-2022 là 6,95%/năm thấp hơn so với cả nước. Cả nước có 19 khu kinh tế ven biển nằm trong quy hoạch đã được phê duyệt với tổng diện tích khoảng 871,5 nghìn ha, trong đó 18 khu kinh tế đã được thành lập với tổng diện tích 857,6 nghìn ha.

Các khu kinh tế ven biển đã thu hút được lượng vốn đầu tư lớn, bổ sung nguồn lực quan trọng cho đầu tư phát triển, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Tính đến cuối năm 2022, các khu kinh tế ven biển cả nước có 553 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư đăng ký của các dự án đạt 54,36 tỷ USD; có 1.604 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt hơn 1,371 triệu tỷ đồng. Có 27/28 tỉnh, thành phố ven biển có các đô thị dọc tuyến đường ven biển.