Truy cập nội dung luôn

Khối thi đua Kinh tế ngành tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024

06/01/2024 08:42    363

Chiều 05-01, Khối thi đua Kinh tế ngành tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh (Khối trưởng) và Giám đốc Sở Xây dựng (Khối phó) chủ trì Hội nghị.

Khối thi đua Kinh tế ngành có 08 cơ quan, đơn vị gồm: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh; các Sở Xây dựng; Giao thông vận tải;  Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Tài nguyên và Môi trường; Công Thương; Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh.

Năm 2023, các cơ quan, đơn vị trong Khối thi đua đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, tạo nên phong trào thi đua sôi nổi trong toàn Khối. Nhiều cơ quan, đơn vị đã triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao, với nhiều chỉ tiêu hoàn thành, hoàn thành vượt mức như: giải ngân vốn đầu tư công, vận chuyển, luân chuyển hàng hóa, hành khách, giá trị sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ; kim ngạch xuất khẩu; nộp ngân sách nhà nước, giải quyết việc làm mới và thu hút đầu tư; chỉ số sản xuất công nghiệp, tỷ lệ đô thị hóa, cây xanh đô thị, trồng mới rừng tập trung, sản lượng thủy sản…

Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh báo cáo kết quả thu đua của Khối

Các cơ quan, đơn vị trong khối thi đua đã tiếp tục nỗ lực tổ chức thực hiện các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch UBND tỉnh phát động và đã đạt kết quả cao: Phong trào thi đua “Quảng Ngãi chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021-2025; Phong trào “Quảng Ngãi vì người nghèo- không để ai bị bỏ lại phía sau”; Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025; Phong trào thi đua “Dân vận khéo”; “Đẩy mạnh cải cách hành chính tỉnh Quảng Ngãi”; “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng