Truy cập nội dung luôn

Kiện toàn Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Quảng Ngãi

08/06/2024 06:40    253

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hoàng Tuấn vừa ký ban hành Quyết định số 682/QĐ-UBND về việc kiện toàn Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh.

Chủ tịch Hội đồng Bảo trợ Quỹ BTTE do Phó Chủ tịch UBND tỉnh, trực tiếp theo dõi và chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH); Giám đốc Sở LĐTB&XH làm Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng; Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, phụ trách lĩnh vực trẻ em làm Phó Chủ tịch Hội đồng.

Các thành viên Hội đồng Bảo trợ gồm đại diện lãnh đạo các Sở: Y tế, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Ngoại vụ, Kế hoạch và đầu tư, Tư pháp, Nội vụ, Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh, mời lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Tỉnh Đoàn, Liên đoàn Lao động tỉnh, Trưởng ban Phong trào, Ủy ban Mặt trần Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Trưởng phòng Trẻ em, Bình đẳng giới và Phòng, chống tệ nạn xã hội, Sở Lao động – Thương Binh và Xã hội, Giám đốc quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh.

Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh có nhiệm vụ: Quyết định phương hướng, kế hoạch hoạt động dài hạn và hàng năm của Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh (các chương trình, dự án vận động nhằm tăng trưởng, bảo tồn nguồn Quỹ; các chương trình hỗ trợ, tài trợ và các kế hoạch khác);  Bảo trợ và tham gia vận động tài trợ nhằm phát triển nguồn lực cho Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh; Tham gia, thực hiện một số hoạt động hỗ trợ trẻ em theo kế hoạch và theo các chương trình, dự án của Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh; Hội đồng làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 666/QĐ-UBND ngày 27/4/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi.

Diệu Lê

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: 52 Hùng Vương, Nguyễn Nghiêm, Quảng Ngãi

Điện thoại Ban Biên tập: 0255 3712 135 - Fax: 0255 3 822 217 - Email: bbt@quangngai.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Quốc Việt - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi

Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Ngãi.

Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này