Truy cập nội dung luôn

Lập hồ sơ cấp phép khai thác khoáng sản đất

02/08/2022

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 3807/UBND-KTN thống nhất chủ trương cho Công ty TNHH Tiến Bảo được lập hồ sơ, thủ tục đề nghị cấp phép khai thác khoáng sản đất dư thừa làm vật liệu san lấp trong dự án đầu tư xây dựng công trình khắc phục sạt lở núi Châu Má, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao hướng dẫn Công ty TNHH Tiến Bảo thực hiện lập đầy đủ các hồ sơ, thủ tục đề nghị cấp phép khai thác khoáng sản đất dư thừa làm vật liệu san lấp trong quá trình thi công xây dựng Công trình: Khắc phục sạt lở núi Châu Má, huyện Bình Sơn, trình cấp thẩm quyền xem xét, quyết định đảm bảo chặt chẽ theo đúng quy định.

T.T

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: 52 Hùng Vương, Nguyễn Nghiêm, Quảng Ngãi

Điện thoại Ban Biên tập: 0255 3712 135 - Fax: 0255 3 822 217 - Email: bbt@quangngai.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Vũ Minh Tâm - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi

Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Ngãi.

Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này