Truy cập nội dung luôn

Lấy ý kiến dự thảo Nghị định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và giá đất

20/05/2024 21:36    251

Chiều 20-5, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc để lấy ý kiến các Bộ, ngành, địa phương dự thảo Nghị định quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; dự thảo Nghị định về giá đất; báo cáo về Nghị định số 12/2024/NĐ-CP của Chính phủ. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Phiên chủ trì tại điểm cầu Quảng Ngãi.

Dự thảo Nghị định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất gồm 05 Chương với 54 Điều và đã được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính và Trang thông tin về tài sản công để lấy ý kiến rộng rãi của các tổ chức, cá nhân. Theo báo cáo của Bộ Tài chính, tính đến nay đã có 55 bộ, ngành, tổng công ty, 58 địa phương có ý kiến tham gia vào Dự thảo.

Tại hội nghị, Bộ Tài chính đã nêu 9 nội dung của Dự thảo Nghị định xin ý kiến các bộ, ngành, địa phương gồm: Tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi thay đổi quy hoạch chi tiết mà không thay đổi quyết định giao đất, cho thuê đất quy định tại điểm d khoản 3 Điều 155 Luật Đất đai; nguyên tắc miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất hằng năm; thời gian ổn định tiền thuê đất trả tiền thuê hằng năm; quy định miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; các trường hợp miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khác theo quy định tại khoản 2 Điều 157 Luật Đất đai; trình tự tính, thu, nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; quy định chuyển tiếp về khoản tiền người sử dụng đất phải nộp bổ sung đối với thời gian chưa tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 257 Luật Đất đai; quy định chuyển tiếp đối với đất của đơn vị sự nghiệp công lập.

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Quảng Ngãi

Tại Hội nghị, hầu hết các ý kiến của đại biểu dự họp đều thống nhất với nội dung dự thảo Nghị định, trong đó, tập trung thảo luận đối với quy định về các trường hợp được miễn tiền sử dụng đất.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà nhấn mạnh, chính sách thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất là một bộ phận của chính sách tài chính đất đai. Thời gian qua, cùng với chính sách tài chính đất đai nói chung, chính sách thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đã từng bước được thể chế hoá theo nguyên tắc thị trường, minh bạch, bình đẳng giữa các thành phần kinh tế; góp phần khuyến khích sử dụng đất đai tiết kiệm, có hiệu quả, từng bước hạn chế đầu cơ, hạn chế sử dụng đất đai lãng phí, góp phần định hướng và khuyến khích thị trường bất động sản phát triển.