Truy cập nội dung luôn

Một số nội dung trọng tâm trong chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 23-28/01/2024

29/01/2024 11:38    179

Nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; Tăng cường quản lý ghi nhãn thực phẩm có chứa thành phần biến đổi gen; Tăng cường quản lý ghi nhãn thực phẩm có chứa thành phần biến đổi gen; Tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024; Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi… là một số nội dung trọng tâm trong chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 23-28/01/2024

Nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

 

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 13/KH-UBND triển khai thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TW ngày 25/10/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục củng cố, hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Mục tiêu

100% y tế cơ sở thực hiện chuyển đổi số, tăng cường kết nối giữa y tế cơ sở với y tế tuyến trên và người dân trong tư vấn, khám bệnh, chữa bệnh từ xa, quản lý sức khoẻ toàn diện người dân trên địa bàn.

Phấn đấu đến năm 2030, tỉ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 95% dân số; trên 95% người dân sử dụng dịch vụ chăm sóc ban đầu tại y tế cơ sở được bảo hiểm y tế chi trả; trên 95% dân số được quản lý sức khoẻ; người có nguy cơ cao mắc bệnh được kiểm tra sức khoẻ ít nhất mỗi năm một lần, hướng tới kiểm tra sức khoẻ định kỳ cho toàn dân.

          Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thông tin, phổ biến, nâng cao trách nhiệm cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân phương châm phòng bệnh hơn chữa bệnh, yêu cầu của công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu và vai trò, nhiệm vụ của y tế cơ sở. Đẩy mạnh phong trào rèn luyện, nâng cao sức khoẻ toàn dân.

Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, trách nhiệm phối hợp của các cơ quan, tổ chức trong xây dựng, triển khai các yêu cầu về chuyên môn

Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, trách nhiệm phối hợp của các cơ quan, tổ chức trong triển khai thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật về y tế cơ sở; lồng ghép chỉ tiêu về y tế cơ sở và các chỉ tiêu liên quan đến sức khoẻ, y tế trong chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm, 5 năm, 10 năm của địa phương.

Phát triển mô hình bác sĩ gia đình, thiết lập hệ thống chuyển tuyến chuyên môn linh hoạt. Triển khai đồng bộ hệ thống công nghệ thông tin trong hoạt động của y tế cơ sở; đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường kết nối giữa y tế cơ sở với y tế tuyến trên và người dân trong tư vấn, khám bệnh, chữa bệnh từ xa; thống kê, quản lý dữ liệu về y tế cơ sở thống nhất với hệ thống y tế trong cả nước.

Đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động của y tế cơ sở theo hướng chú trọng phòng bệnh, nâng cao sức khoẻ, sàng lọc phát hiện sớm bệnh tật; đẩy mạnh quản lý và điều trị các bệnh không lây nhiễm, bệnh mạn tính, chăm sóc dài hạn tại y tế cơ sở.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp để phấn đấu đến năm 2030, trên 95% người dân sử dụng dịch vụ chăm sóc ban đầu tại y tế cơ sở được bảo hiểm y tế chi trả; trên 95% dân số được quản lý sức khoẻ; người có nguy cơ cao mắc bệnh được kiểm tra sức khoẻ ít nhất mỗi năm một lần, hướng tới kiểm tra sức khoẻ định kỳ cho toàn dân.

Tăng cường đầu tư cho y tế cơ sở gắn với đổi mới cơ chế tài chính, nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước. Đồng thời, vận động tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước hỗ trợ kỹ thuật, tài chính để đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị cho y tế cơ sở.

Kiện toàn tổ chức bộ máy y tế cơ sở; y tế trường học, y tế cơ quan, nông, lâm trường, doanh nghiệp và y tế khu công nghiệp. Hoạt động của Trạm y tế xã, phường, thị trấn phải gắn với quản lý toàn diện sức khoẻ cá nhân; quản lý, điều trị bệnh không lây nhiễm, bệnh mạn tính, dinh dưỡng cộng đồng; thực hiện hoạt động khám bệnh, chữa bệnh theo mô hình y học gia đình; kết hợp y học cổ truyền và y học hiện đại; kết hợp quân y và dân y gắn với y tế trường học.

Phấn đấu đến năm 2030, mỗi Trạm y tế có ít nhất một bác sĩ cơ hữu; mỗi thôn có một nhân viên y tế được đào tạo chuyên môn. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, thu hút nguồn nhân lực y tế có trình độ chuyên môn giỏi làm việc, gắn bó lâu dài tại y tế cơ sở, nhất là vùng khó khăn, hải đảo. Nghiên cứu, xây dựng tiêu chí thành lập cơ sở y tế tại Khu kinh tế, Khu công nghiệp phù hợp với quy mô lao động, điều kiện thực tiễn và nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người lao động. 

Tăng cường quản lý ghi nhãn thực phẩm có chứa thành phần biến đổi gen

 Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Công văn số 336/UBND-KTN chỉ đạo các Sở, ngành, địa phương tăng cường quản lý ghi nhãn thực phẩm có chứa thành phần biến đổi gen.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Công Thương tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thực hiện ghi nhãn sản phẩm theo đúng quy định tại các Nghị định của Chính phủ. Tăng cường công tác kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh các loại thực phẩm thuộc phạm vi quản lý.  Kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm về nguồn gốc, đối tượng nguyên liệu vi phạm về ghi nhãn đối với thực phẩm biến đổi gen

Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện quản lý về nhãn hàng hóa của các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản; phối hợp kiểm tra, xử lý vi phạm về nhãn hàng hóa, đặc biệt chú trọng sản phẩm khả năng sử dụng nguyên liệu, thành phần từ sinh vật biến đổi gen.

Công an tỉnh chỉ đạo các phòng chức năng, Công an các huyện, thị xã, thành phố chủ động nắm chắc tình hình, phát hiện điều tra, xử lý các đối tượng có hành vi vi phạm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản; đặc biệt chú trọng hành vi vi phạm trong việc ghi nhãn thực phẩm có chứa thành phần biến đổi gen.

Cục Quản lý thị trường tỉnh thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về ATTP; về nhãn hàng hóa đối với sản phẩm thực phẩm có chứa thành phần biến đổi gen và các sản phẩm thực phẩm biến đổi gen nhập khẩu lưu thông trên thị trường.

UBND các huyện, thị xã, thành phố tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thực hiện ghi nhãn sản phẩm theo đúng quy định. Tăng cường công tác kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh các loại thực phẩm thuộc phạm vi quản lý được phân công phân cấp và kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm về nguồn gốc, đối tượng nguyên liệu vi phạm về ghi nhãn đối với thực phẩm biến đổi gen (nếu có) theo quy định.

Tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Công văn số 424/UBND-KTTH yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

Theo đó, yêu cầu Sở Tài chính chủ động theo dõi diễn biến tình hình cung cầu, giá cả thị trường trên địa bàn trước, trong và sau Tết, nhất là hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phục vụ trực tiếp nhu cầu của người dân như: Nhóm mặt hàng lương thực, thực phẩm tươi sống, dịch vụ vận chuyển hành khách,… và các mặt hàng thiết yếu khác để kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các biện pháp bình ổn giá theo quy định của pháp luật.

Sở Công Thương theo dõi, đánh giá nguồn cung cầu hàng hóa, nhất là các mặt hàng thiết yếu, những mặt hàng có nhu cầu cao, có biến động giá nhiều trong thời gian qua để chủ động phương án chuẩn bị nguồn hàng, dự trữ và điều chuyển nguồn hàng, không để xảy ra tình trạng khan hiếm hàng hóa, đầu cơ, nâng giá, tích trữ gây rối loạn thị trường. 

Phối hợp với Cục Quản lý thị trường, Ban chỉ đạo 389 tỉnh và các Sở, ngành chú trọng công tác đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ, tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng sản phẩm, các hành vi đầu cơ găm hàng, tăng giá bất hợp lý trên địa bàn tỉnh.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ động phương án để đảm bảo nguồn cung, cầu ổn định thị trường các mặt hàng nông sản, thực phẩm thiết yếu, nhất là thịt lợn, thịt bò, rau, củ quả trong dịp cuối năm và Tết Nguyên đán Giáp thìn 2024. Cục Hải quan tỉnh tăng cường công tác quản lý rủi ro, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, bắt giữ, xử lý các hành vi vi phạm.  

Cục thuế tỉnh chỉ đạo các Chi cục thuế huyện, thị xã, thành phố rà soát nắm chắc đối tượng, nguồn thu ngân sách trên địa bàn, quản lý việc kê khai thuế, nộp thuế của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thuế, phí, lệ phí và thu khác vào ngân sách nhà nước.

Ban Chỉ đạo 389 tỉnh tăng cường công tác của các thành viên Ban chỉ đạo 389 tỉnh, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị liên quan để có biện pháp phù hợp trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 07/KH-UBND tuyên truyền cải cách hành chính (CCHC) năm 2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Nội dung tuyên truyền

 Tuyên truyền, phổ biến các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về CCHC; vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, đoàn thể, của người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp, người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội, các đơn vị sự nghiệp công lập đối với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ CCHC.

Tuyên truyền về tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và tác động của CCHC đến phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và của tỉnh.

Tuyên truyền tình hình triển khai, kết quả, thành tựu trong thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 được Chính phủ ban hành tại Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021. Tuyên truyền cải cách TTHC bằng nhiều hình thức, thiết thực, hiệu quả giúp người dân, doanh nghiệp tiếp cận nhanh, đơn giản

Hình thức tuyên truyền

Cập nhật, công bố, công khai các nội dung TTHC tại Bộ phận một cửa các cấp trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh, Cổng Dịch vụ công quốc gia và trên Cổng/Trang thông tin điện tử của các sở, ban ngành, địa phương

Cập nhật thông tin về CCHC trên Cổng/Trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị, địa phương

Hướng dẫn các đơn vị, địa phương, cơ quan báo chí, truyền thông tuyên truyền về CCHC. Tổ chức Hội thi tuyên truyền CCHC bằng hình thức sân khấu hóa cấp tỉnh, cấp huyện

Xuất bản Bản tin số “Cải cách hành chính“ để đăng tải trên các nền tảng số. Đặt hàng thiết kế poster, infographic tuyên truyền về CCHC để đăng tải trên màn hình Led và các nền tảng số. Đặt hàng sản xuất video clip, phóng sự tuyên truyền nâng cao các chỉ số của tỉnh (PCI, PAPI, PAR INDEX, DTI) để đăng tải trên màn hình Led và các nền tảng số

Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ có chủ đề về CCHC hoặc lồng ghép chủ đề CCHC. Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng về công tác CCHC cho cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh

Tổ chức tập huấn tuyên truyền pháp luật về CCHC tại các huyện; lồng ghép phổ biến, tuyên truyền pháp luật về CCHC qua các hình thức phù hợp cho cho các sở, ban ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh. Lồng ghép tuyên truyền về CCHC trong các Hội nghị, Hội thảo chuyên đề, các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ do các sở, ban ngành, địa phương tổ chức

Xây dựng chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền CCHC trên Cổng Thông tin điện tử UBND tỉnh, Báo Quảng Ngãi, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh

Tuyên truyền CCHC trên hệ thống thông tin cơ sở, gồm: Sản xuất chuyên mục phát thanh; xuất bản các ấn phẩm; tổ chức tuyên truyền qua hình thức trực quan, cổ động về CCHC

BTV

Tin liên quan

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: 52 Hùng Vương, Nguyễn Nghiêm, Quảng Ngãi

Điện thoại Ban Biên tập: 0255 3712 135 - Fax: 0255 3 822 217 - Email: bbt@quangngai.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Quốc Việt - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi

Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Ngãi.

Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này