Truy cập nội dung luôn

Ngành Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi- 35 năm nhìn lại

16/06/2024 18:50    152

Sau 35 năm tái lập tỉnh (01/7/1989-01/7/202024), ngành giáo dục đào tạo Quảng Ngãi đã có bước phát triển vững chắc, toàn diện trên các mặt, từ quy mô, chất lượng cho đến điều kiện dạy và học; đặc biệt chất lượng đào tạo ngày càng được nâng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Năm 1989, sau khi tái lập tỉnh, toàn tỉnh có 229 trường phổ thông cơ sở; có 19 trường trung học phổ thông; 04 trường cao đẳng, trung học chuyên nghiệp; 04 trường bổ túc văn hóa tập trung; 01 trung tâm giáo dục kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp dạy nghề tỉnh, với đội ngũ 8.247 giáo viên giảng dạy. Trong những năm đầu tái lập tỉnh, ngành giáo dục, đào tạo gặp nhiều khó khăn, cơ sở vật chất thiếu thốn, xuống cấp, liên tục xuất hiện tình trạng học ca ba, các phòng học mượn tạm ở các địa phương sau mùa mưa bão; đời sống giáo viên rất khó khăn, học sinh bỏ học nhiều và tỷ lệ tốt nghiệp qua các kỳ thi đạt thấp.

Đến nay, hệ thống giáo dục, đào tạo từng bước hoàn thiện, đội ngũ cán bộ, giáo viên được đồng bộ về cơ cấu, chuẩn hóa về trình độ; cơ sở vật chất từng bước được đầu tư khang trang; chất lượng giáo dục được củng cố, phát triển toàn diện, các hoạt động giáo dục phối hợp được triển khai và đạt kết quả tốt.

Hệ thống giáo dục, đào tạo từng bước hoàn thiện, cơ sở vật chất từng bước được đầu tư khang trang

Giáo dục miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, hải đảo được quan tâm. Công tác xã hội hóa giáo dục được chú trọng, phương thức đào tạo ngày càng được mở rộng, góp phần nâng cao trình độ dân trí, đào tạo nguồn nhân lực, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu học tập của nhân dân. Thiết lập và mở rộng quan hệ với đại học quốc gia và các trường đại học uy tín trên nhiều lĩnh vực.

Đến năm 2024, toàn tỉnh có 585 đơn vị, cơ sở giáo dục, trong đó: mầm non có 207 trường; tiểu học có 151 trường; THCS có 129 trường; TH&THCS có 52 trường; THPT có 39 trường; 01 Trường Liên cấp thành phố giáo dục quốc tế IEC-Quảng Ngãi; 01 Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập tỉnh; 01 Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh; 04 trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên huyện, thị xã. Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh hiện có 03 trường đại học và 06 trường cao đẳng, với nhiều lĩnh vực, ngành nghề, góp phần đào tạo đội ngũ nhân lực tỉnh nhà.

 Toàn tỉnh hiện có 3 trường Đại học và 06 trường cao đẳng góp phần đào tạo đội ngũ nhân lực tỉnh nhà

Trong 35 năm qua, mặc dù kinh tế còn khó khăn song ngân sách tỉnh Quảng Ngãi đầu tư cho giáo dục ngày càng tăng; đặc biệt tỉnh đã triển khai có hiệu quả các chương trình MTQG về giáo dục và chương trình kiên cố hóa trường, lớp học. Quy mô các cấp học, bậc học hiện nay cũng cơ bản đáp ứng nhu cầu học tập của con em nhân dân trong tỉnh. Công tác xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia cũng được tỉnh quan tâm chỉ đạo; thực hiện lồng ghép xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia gắn với tiêu chí Nông thôn mới và xây dựng trường học thân thiện.

Đặc biệt, sau hơn 10 năm quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 29 của Trung ương 8 (khóa XI) “về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” đã tạo ra sự chuyển biến tích cực, rõ nét về chất lượng, hiệu quả hoạt động giáo dục. Chất lượng giáo dục các ngành học, cấp học tiếp tục được giữ vững và có chiều hướng chuyển biến tích cực; số lượng, tỷ lệ học sinh tham gia dự thi, trúng tuyển vào các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, đào tạo nghề ngày càng tăng so với những năm trước.

Trường Liên cấp thành phố giáo dục quốc tế IEC-Quảng Ngãi

Tính đến cuối năm 2022, có 114/208 trường mầm non đạt chuẩn quốc gia, tỷ lệ 54,80%; 128/153 trường Tiểu học đạt chuẩn quốc gia, tỷ lệ 83,66%; 115/130 trường THCS đạt chuẩn quốc gia, tỷ lệ 88,46%; 18/52 trường Tiểu học và THCS đạt chuẩn quốc gia, tỷ lệ 34,62%; 26/39 trường THPT đạt chuẩn quốc gia, tỷ lệ 66,67%.

Bên cạnh những thuận lợi, trong những năm qua, ngành giáo dục và đào tạo cũng đối mặt với nhiều khó khăn: Việc đầu tư cho giáo dục còn thấp so với nhu cầu, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho hoạt động dạy học còn thiếu, chưa đồng bộ; công tác quy hoạch mạng lưới trường, lớp học chưa sát với thực tiễn; một số giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục chưa bắt kịp yêu cầu đổi mới trong quản lý, đổi mới phương pháp dạy học; sự quan tâm cho giáo dục và đào tạo giữa các địa phương không đồng đều; một số hướng dẫn thực hiện cơ chế, chính sách thực thi còn chậm so với hiệu lực thi hành của Nghị định, hoặc đã được ban hành nhưng không phù hợp với thực tế.

Số lượng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia ngày càng tăng

Trong thời gian tới, ngành Giáo dục và Đào tạo tiếp tục tổ chức quán triệt, triển khai sâu sắc Nghị quyết số 29-NQ/TW và Chương trình hành động số 51-CTr/TU về thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo nhằm tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên, học sinh và sự đồng thuận của toàn xã hội trong việc sự đầu tư, quan tâm, chăm lo phát triển giáo dục và đào tạo.

Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy và học, phương pháp thi, kiểm tra, đánh giá kết quả giáo dục và đào tạo, nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh; tăng cường kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức, kỹ năng vào giải quyết các vấn đề thực tiễn; đa dạng hóa các hình thức học tập, chú trọng các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh.

Tiếp tục quan tâm phát triển giáo dục ở miền núi, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số; có giải pháp, cơ chế, chính sách đặc thù cho các huyện này để đẩy mạnh phát triển giáo dục, nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, góp phần giảm nghèo nhanh, bền vững.

                                                                             Lam Uyên

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: 52 Hùng Vương, Nguyễn Nghiêm, Quảng Ngãi

Điện thoại Ban Biên tập: 0255 3712 135 - Fax: 0255 3 822 217 - Email: bbt@quangngai.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Quốc Việt - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi

Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Ngãi.

Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này