Truy cập nội dung luôn

Phát triển các vùng sản xuất rau an toàn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

27/06/2024 21:21    168

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 142/KH-UBND thực hiện Đề án phát triển các vùng sản xuất rau an toàn, tập trung, bảo đảm truy xuất nguồn gốc gắn với chế biến và thị trường tiêu thụ đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 

Phấn đấu đến năm 2030, tỉnh Quảng Ngãi tổ chức sản xuất rau an toàn, tập trung, đảm bảo truy xuất nguồn gốc đạt diện tích khoảng gần 1.500 ha, sản lượng đạt trên 24.000 tấn. Trong đó: Tỷ lệ diện tích rau được chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm, cam kết sản xuất an toàn đạt trên 90%. Tỷ lệ diện tích rau an toàn, tập trung, được cấp mã số vùng trồng, đảm bảo truy xuất nguồn gốc chiếm khoảng 10% trở lên. Các địa phương ưu tiên triển khai truy xuất nguồn gốc đối với các sản phẩm đặc trưng, mang tính vùng miền và là thế mạnh của mình. Tỷ lệ diện tích rau tham gia liên kết sản xuất đạt trên 10%.

UBND tỉnh giao Sở Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với UBND cấp huyện chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện tốt các nội dung trong Kế hoạch này. Triển khai thực hiện hiệu quả cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn và một số chính sách đặc thù khác để thực hiện mục tiêu phát triển sản xuất nông nghiệp, trong đó có các vùng sản xuất rau an toàn, tập trung trên địa bàn tỉnh.

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và địa phương đề xuất các nhiệm vụ khoa học và công nghệ về nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao khoa học và công nghệ, các tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất rau an toàn trên địa bàn tỉnh. Hướng dẫn các địa phương xây dựng vùng trồng đủ điều kiện được cấp mã số ở các vùng sản xuất rau an toàn, tập trung.

Hướng dẫn các địa phương xây dựng chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ rau an toàn trên địa bàn tỉnh; hỗ trợ thành lập hợp tác xã, tổ hợp tác sản xuất rau an toàn. Thực hiện thanh tra, kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp (giống, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, chất kích thích sinh trưởng, chất bảo quản,...), nguồn gốc, xuất xứ, chất lượng các sản phẩm rau.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tăng cường xúc tiến, thu hút các doanh nghiệp, nhà đầu tư có tiềm lực về vốn, công nghệ, thị trường để đầu tư ứng dụng công nghệ vào sản xuất rau an toàn, tập trung.

Sở Công Thương lồng ghép quảng bá, giới thiệu, kết nối tiêu thụ sản phẩm rau an toàn của địa phương trong các chương trình xúc tiến thương mại do Sở Công Thương chủ trì ở trong và ngoài nước. Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các đơn vị liên quan tổ chức triển khai Kế hoạch số 106/KH-UBND ngày 19/7/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Đề án Đổi mới phương thức kinh doanh tiêu thụ nông sản giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh.

 Sở Khoa học và Công nghệ đẩy mạnh hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ trong nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ và tiến bộ khoa học kỹ thuật, thiết bị tiên tiến trong việc phát triển sản xuất rau an toàn, tập trung trên địa bàn tỉnh; tiếp tục thực hiện chuyển giao kết quả nghiên cứu các nhiệm vụ khoa học công nghệ trong việc phát triển sản xuất rau an toàn đã được đánh giá, nghiệm thu đạt yêu cầu đảm bảo theo quy định.

UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát, thống kê quỹ đất sản xuất nông nghiệp cấp huyện, trên cơ sở đó khoanh vùng để xây dựng các vùng sản xuất rau an toàn, tập trung, đảm bảo truy xuất được nguồn gốc; Đề xuất các nhiệm vụ khoa học công nghệ về nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao khoa học và công nghệ, các tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất rau an toàn trên địa bàn mình quản lý. Chủ trì tiếp nhận và ứng dụng kết quả nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất rau an toàn từ các nhiệm vụ khoa học công nghệ trên địa bàn tỉnh đã được nghiệm thu đạt yêu cầu.

Chủ động tăng cường công tác chỉ đạo thực hiện quy chế giám sát cộng đồng đối với việc sản xuất và tiêu thụ sản phẩm rau an toàn trên địa bàn quản lý. Tạo điều kiện, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân đầu tư cơ sở sản xuất, tiêu thụ sản phẩm rau an toàn trên địa bàn, tham gia các chương trình xúc tiến thương mại do tỉnh tổ chức. Đồng thời, chịu trách nhiệm chỉ đạo, quản lý sản xuất, tiêu thụ rau an toàn trên địa bàn.

BTV

Tài liệu đính kèm: 142KH,.signed.pdf

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: 52 Hùng Vương, Nguyễn Nghiêm, Quảng Ngãi

Điện thoại Ban Biên tập: 0255 3712 135 - Fax: 0255 3 822 217 - Email: bbt@quangngai.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Quốc Việt - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi

Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Ngãi.

Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này