Truy cập nội dung luôn

Phổ cập bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia

27/09/2023 15:46    1171

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 4671/UBND-KGVX chỉ đạo thực hiện phổ cập bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị thuộc tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện đăng tải bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia trên Cổng thông tin điện tử/Cổng thông tin điện tử thành phần/Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, địa phương; hiển thị trên các bảng điện tử, màn hình công cộng thuộc phạm vi quản lý từ ngày 01/10/2023 đến ngày 10/10/2023.

 Đưa bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia vào các ấn phẩm trực tuyến và trực tiếp của các sự kiện hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 do cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức.

 Khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của cơ quan, đơn vị, địa phương hưởng ứng trên không gian mạng bằng cách thay ảnh đại diện có kèm khung hình nhận diện (avatar frame) Ngày Chuyển đổi số quốc gia từ ngày 01/10/2023 đến hết ngày 10/10/2023.

Sở Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện chỉ đạo nêu trên; chủ động triển khai thực hiện Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 trên địa bàn tỉnh.

BTV

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: 52 Hùng Vương, Nguyễn Nghiêm, Quảng Ngãi

Điện thoại Ban Biên tập: 0255 3712 135 - Fax: 0255 3 822 217 - Email: bbt@quangngai.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Quốc Việt - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi

Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Ngãi.

Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này