Truy cập nội dung luôn

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền dự lễ phát động xây dựng huyện Mộ Đức đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023

04/02/2023 14:41    522

Sáng 4-02, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền đã dự lễ phát động xây dựng huyện Mộ Đức đạt chuẩn nông thôn mới, ra quân xây dựng các công trình và thực hiện Tết trồng cây năm 2023.

Sau hơn 10 năm tích cực triển khai thực hiện, xây dựng nông thôn mới đã trở thành phong trào rộng khắp trong toàn tỉnh với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đạt được nhiều kết quả tích cực. Đến nay, toàn tỉnh đã có 02 huyện, 93/148 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 75 thôn đạt khu dân cư nông thôn kiểu mẫu. Bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội như điện, đường, trường, trạm, nhà văn hóa, hệ thống đường nội đồng, kênh mương tưới tiêu,…ngày càng đồng bộ, hoàn thiện; đời sống vật chất, tinh thần của người dân trong tỉnh không ngừng được nâng cao.

Riêng huyện Mộ Đức, đến nay đã có 12/12 xã (100%) được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, 06 thôn đạt khu dân cư nông thôn kiểu mẫu và đang hoàn thiện các tiêu chí để trở thành huyện đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2023.

Phát biểu tại buổi lễ phát động, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần phước Hiền ghi nhận và biểu dương những thành tích, kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Mộ Đức đã nỗ lực phấn đấu và đạt được trong thời gian qua. Để giữ vững tiêu chí đã đạt được, phấn đấu đạt những thành quả cao hơn “huyện đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu”, yêu cầu huyện chú trọng phát huy sức mạnh sáng tạo của các tầng lớp Nhân dân, tạo sự đồng thuận cao trong toàn xã hội; phát huy vai trò chủ thể của người dân trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh".

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu huyện tiếp tục triển khai xây dựng các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới trở thành các xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu; tập trung huy động nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn đồng bộ, hiện đại gắn với phát triển các đô thị, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cư dân nông thôn; đặc biệt quan tâm hỗ trợ, đẩy mạnh liên kết trong sản xuất nông nghiệp, phát triển sản xuất, hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung, liên kết chuỗi giá trị gắn với xây dựng thương hiệu sản phẩm; duy trì và phát triển làng nghề, các sản phẩm đã có thị trường, đã được công nhận nhãn hiệu, giải quyết việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân.

Thực hiện cải cách hành chính, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử; tranh thủ các nguồn vốn đầu tư, hỗ trợ, lồng ghép từ các chương trình để hoàn thiện các công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu; thực hiện hoàn thành các tiêu chí để đưa huyện sớm đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2023.

Sau lễ phát động, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền, lãnh đạo các sở, ngành cùng đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên thanh niên và Nhân dân huyện Mộ Đức đã tham gia trồng cây xanh quanh khu vực Huyện ủy và các cơ quan hành chính Nhà nước.

P.V

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: 52 Hùng Vương, Nguyễn Nghiêm, Quảng Ngãi

Điện thoại Ban Biên tập: 0255 3712 135 - Fax: 0255 3 822 217 - Email: bbt@quangngai.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Quốc Việt - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi

Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Ngãi.

Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này