Truy cập nội dung luôn

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Phiên kiểm tra thực tế việc triển khai thực hiện 02 Chương trình MTQG tại huyện Sơn Tây

31/05/2023 22:36    197

Chiều 31-5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Phiên đã kiểm tra thực tế và làm việc với UBND huyện Sơn Tây về triển khai thực hiện 02 Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG): Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN); giảm nghèo bền vững tại huyện Sơn Tây.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo UBND huyện Sơn Tây cho biết, tổng kế hoạch vốn được giao năm 2022 để thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn huyện là hơn 61,6 tỷ đồng. Trong đó, vốn đầu tư công hơn 50,1 tỷ đồng, đến cuối năm 2022 giải ngân hơn 16,7 tỷ đồng, đạt 33,5% kế hoạch; vốn sự nghiệp hơn 11,5 tỷ đồng, đến ngày cuối năm 2022 giải ngân hơn 847 triệu đồng, đạt 7,4% kế hoạch.

Quang cảnh buổi làm việc

Vốn đầu tư năm 2022 chuyển sang năm 2023 hơn 32,7 tỷ đồng, đã giải ngân hơn 14,7 tỷ đồng, đạt 44,9% kế hoạch. Vốn sự nghiệp năm 2022 chuyển sang năm 2023 hơn 10,6 tỷ đồng, đã giải ngân 358 triệu đồng, đạt 3,36% kế hoạch.

Tổng kế hoạch vốn năm 2022 được giao để thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện khoảng 76 tỷ đồng. Trong đó, vốn đầu tư công hơn 66 tỷ đồng, đến cuối năm 2022 giải ngân hơn 14,7 tỷ đồng, đạt 22,3% kế hoạch; vốn sự nghiệp hơn 9,9 tỷ đồng, đến cuối năm 2022 giải ngân hơn 5,8 tỷ đồng, đạt 58,9% kế hoạch.

Vốn đầu tư năm 2022 chuyển sang năm 2023 hơn 51,2 tỷ đồng, đã giải ngân hơn 21,2 tỷ đồng, đạt 41,4% kế hoạch; vốn sự nghiệp năm 2022 chuyển sang  năm 2023 hơn 04 tỷ đồng, đã giải ngân hơn 423 triệu đồng, đạt 10,36% kế hoạch.

Tổng kế hoạch vốn năm 2023 huyện được phân bổ để thực hiện Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN là hơn 108,8 tỷ đồng. Trong đó, vốn đầu tư công hơn 62,4 tỷ đồng thực hiện 67 công trình, dự án; vốn sự nghiệp hơn 46,4 tỷ đồng. Đến ngày 30/5/2023 giải ngân được hơn 5,47 tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt 8,8% kế hoạch vốn; vốn sự nghiệp chưa được giải ngân.