Truy cập nội dung luôn

Quảng Ngãi dẫn đầu về tỷ lệ hồ sơ thanh toán trực tuyến

08/11/2023 20:15    457

Theo kết quả đánh giá về chỉ tiêu thanh toán trực tuyến theo Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ được công khai trên Cổng dịch vụ công quốc gia, tỷ lệ hồ sơ thanh toán trực tuyến của Quảng Ngãi trong tháng 10/2023 đứng thứ 3/63 tỉnh, thành phố cả nước. Riêng ở thời điểm hiện tại của tháng 11/2023, Quảng Ngãi đang dẫn đầu với tỷ lệ hồ sơ thanh toán trực tuyến đạt 94,31%, tiếp sau là các tỉnh Kon Tum (92,42%), Nam Định (87,94%), Quảng Nam (82,72%), Hòa Bình (80,84%),…

Thanh toán trực tuyến khi thực hiện thủ tục hành chính là một trong những giải pháp thực hiện cải cách thủ tục hành chính một cách mạnh mẽ, thanh toán trực tuyến mang lại nhiều tiện ích, giúp tiết kiệm thời gian, công sức, minh bạch trong thu ngân sách, tiến tới xây dựng chính quyền điện tử, hiện đại.

Người dân thực hiện TTHC tại Trung tâm Phục vụ - Kiểm soát thủ tục hành chính công tỉnh

Trong thời gian qua, Trung tâm Phục vụ - Kiểm soát thủ tục hành chính công tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 906/QĐ-UBND ngày 14/6/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt và rút ngắn thời gian giải quyết đối với Danh mục dịch vụ công trực tuyến, Danh mục dịch vụ công trực tuyến thí điểm tiếp nhận và trả kết quả hoàn toàn bằng hình thức trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị và địa phương trên địa bàn tỉnh và Quyết định số 673/QĐ-UBND ngày 17/7/2023 phê duyệt Đề án "Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi" giai đoạn 2023 - 2030.