Truy cập nội dung luôn

Quảng Ngãi năm thứ 2 liên tiếp giữ vị trí thứ 27 về chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX)

17/04/2024 13:16    1352

Sáng 17-4, tại Hà Nội, Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ đã công bố Chỉ số cải cách hành chính PAR INDEX, chỉ số hài lòng của người dân với sự phục vụ của cơ quan hành chính (SIPAS) năm 2023. Đây là năm thứ 12 liên tiếp, Bộ Nội vụ phối hợp với các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan liên quan triển khai xác định, công bố Chỉ số Par index của các bộ, các tỉnh, thành phố cả nước; là năm thứ 7 triển khai đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục của cơ quan hành chính tại tất cả 63 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Theo kết quả xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính năm 2023 được công bố,  Quảng Ngãi giữ vị trí thứ 27/63 tỉnh, thành phố, với kết quả đạt được 87,33%, đây là năm thứ 2 liên tiếp Quảng Ngãi giữ vị trí thứ 27 trên bảng xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính. Quảng Ninh là tỉnh đứng đầu với 92,18%.

Chỉ số cải cải cách hành chính là công cụ theo dõi, đánh giá, xếp hạng kết quả cải cách hành chính hàng năm của các bộ, cơ quan ngang bộ và UBND các tỉnh, thành phố; đồng thời, giúp cho các bộ, cơ quan, địa phương phân tích, so sánh và xác định rõ những kết quả được, những tồn tại hạn chế để có giải pháp cải thiện, nâng chất lượng, hiệu quả cải cải cách hành chính hàng năm tại cơ quan, đơn vị mình.

Để triển khai, đánh giá xác định Chỉ số cải cải cách hành chính năm 2023, Bộ Nội vụ đã tiến hành khảo sát hơn 89.000 phiếu, trong đó, có 39.765 phiếu của người dân và 49.458 phiếu điện tử khảo sát nhóm đối tượng là công chức, lãnh đạo, quản lý tại các bộ, địa phương và lãnh đạo các hội, hiệp hội.

Chỉ số cải cải cách hành chính cấp tỉnh được sử dụng đánh giá, xếp hạng 63 UBND tỉnh, thành phố, với 8 lĩnh vực đánh giá, 37 tiêu chí, 88 tiêu chí thành phần. Tổng điểm đánh giá là 100 điểm, trong đó, có 32 điểm là đánh giá thông qua điều tra xã hội học.

Kết quả xếp hạng Chỉ số cải cải cách hành chính năm 2023 các tỉnh, thành phố được phân theo 2 nhóm: Nhóm A, đạt kết quả Chỉ số từ 90% trở lên, có 7 tỉnh, thành phố. Nhóm B, đạt kết quả Chỉ số từ 80% đến dưới 90%, có 56 tỉnh, thành phố.

Tỉnh Quảng Ngãi, với tổng điểm 87,33%, tăng 1,3% so với năm 2022 (86,03%), năm 2023 tiếp tục giữ vững vị trí 27/63 trên bảng xếp hạng Chỉ số cải cải cách hành chính cả nước và xếp thứ 7/14 tỉnh, thành phố khu vực Duyên hải Trung bộ.

                                                                             Lam Uyên

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: 52 Hùng Vương, Nguyễn Nghiêm, Quảng Ngãi

Điện thoại Ban Biên tập: 0255 3712 135 - Fax: 0255 3 822 217 - Email: bbt@quangngai.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Quốc Việt - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi

Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Ngãi.

Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này