Truy cập nội dung luôn

Quảng Ngãi tổng kết 10 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở

08/11/2023 20:36    420

Chiều 08-11, Sở Tư pháp - Cơ quan Thường trực Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh tổ chức Hội thảo Hưởng ứng Ngày Pháp luật Nước CHXHCN Việt Nam năm 2023 để tổng kết 10 năm thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở (HGOCS) trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi và tổng kết Cuộc thi viết “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực”. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Hoàng Tuấn tham dự Hội thảo.

Báo cáo kết quả 10 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, Sở Tư pháp cho biết: Trong 10 năm qua, Sở Tư pháp đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tham mưu UBND tỉnh tổ chức thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở và đạt được những kết quả quan trọng. Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành đã đi vào cuộc sống. Tỉnh đã ban hành 03 văn bản quy phạm pháp luật quy định về mức chi trong công tác HGOCS và hơn 20 văn bản chỉ đạo thực hiện công tác này; đồng thời, Sở trực tiếp ban hành hơn 50 văn bản hướng dẫn, triển khai thực hiện.

 

Lãnh đạo Sở Tư pháp báo cáo kết quả thực hiện Luật HGOCS sau 10 năm

Cùng với cấp tỉnh, ở cấp huyện, cấp xã cũng thực hiện triển khai đồng bộ ban hành hơn 391 văn bản thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở, các văn bản hướng dẫn thi hành ở địa phương.

Việc rà soát, kiện toàn tổ hòa giải và hòa giải viên ở cơ sở được các địa phương thực hiện thường xuyên. Theo thống kê, đến tháng 6/2023, có 963 tổ hòa giải với 6.678 hòa giải viên ở cơ sở tại các thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh. Lực lượng này đã góp phần giải quyết nhiều vụ tranh chấp, mâu thuẫn nhỏ trong nhân dân, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, hạn chế đơn thư, khiếu nại vượt cấp và đây là điều kiện thuận lợi cho việc lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền đối với hoạt động hòa giải trên phạm vi địa bàn quản lý.

Từ năm 2014 đến tháng 6/2023, các tổ hòa giải trên địa bàn tỉnh đã tiếp nhận 29.816 vụ việc hòa giải, hòa giải thành 23.761 vụ việc đạt tỷ lệ 80%. Qua đó, đã ổn định tình hình an ninh trật tự tại cơ sở, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Phát biểu tại Hội thảo, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Hoàng Tuấn ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được trong 10 năm thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, yêu cầu các đại biểu cần tập trung đánh giá thực tế hoạt động hòa giải tại các cơ quan liên quan và địa phương; những bài học kinh nghiệm, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác hòa giải ở cơ sở trong thời gian đến.