Truy cập nội dung luôn

Quy định chế độ quản lý, tính hao mòn, trích khấu hao tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch nông thôn tập trung

27/06/2024 15:37    233

Ngày 25/6/2024, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 461/QĐ-UBND Quy định chế độ quản lý, tính hao mòn, trích khấu hao tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch nông thôn tập trung trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 74/QĐ-UBND ngày 03/3/2015 của UBND tỉnh về việc thời gian trích khấu hao các công trình cấp nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Hệ thống cấp nước sinh hoạt tại xã Bình Trung, huyện Bình Sơn

Về tính hao mòn, trích khấu hao tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch nông thôn: đối với tài sản cấp nước sạch nông thôn được giao cho Đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng cấp nước sạch được giao quản lý tài sản cấp nước sạch nông thôn kể từ ngày 01/02/2023 về sau tính hao mòn với tỷ lệ phần trăm (%) là 80% và trích khấu hao với tỷ lệ là 20%. Thời gian tính hao mòn, trích khấu hao là 15 năm, tương ứng với tỷ lệ hao mòn, trích khấu hao là 6,67%/năm và áp dụng từ năm tài chính 2023.

Đối với tài sản cấp nước sạch nông thôn được giao cho UBND cấp xã được giao quản lý tài sản cấp nước sạch nông thôn và Cơ quan chuyên môn về cấp nước sạch nông thôn được giao quản lý tài sản cấp nước sạch nông thôn kể từ ngày 01/02/2023 về sau thực hiện tính hao mòn toàn bộ, không trích khấu hao. Thời gian tính hao mòn là 15 năm, tương ứng với tỷ lệ hao mòn là 6,67%/năm và áp dụng từ năm tài chính 2023.

Đối với tài sản cấp nước sạch nông thôn đã bàn giao cho cơ quan, đơn vị quản lý trước ngày 01/02/2023, trường hợp tài sản cấp nước sạch nông thôn đã được trích khấu hao theo quy định tại Quyết định số 74/QĐ-UBND ngày 03/3/2015 của UBND tỉnh về việc thời gian trích khấu hao các công trình cấp nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi thì từ năm tài chính 2023, cơ quan, đơn vị được giao tài sản cấp nước sạch nông thôn thực hiện việc tính hao mòn, trích khấu hao tài sản theo quy định này.

Trường hợp tài sản cấp nước sạch nông thôn chưa được trích khấu hao theo quy định tại Quyết định số 74/QĐ-UBND thì cơ quan, đơn vị được giao tài sản cấp nước sạch nông thôn thực hiện tính hao mòn toàn bộ cho các năm đã sử dụng tài sản đến hết năm tài chính 2022 theo tỷ lệ hao mòn quy định này và được cộng vào số hao mòn/ khấu hao của tài sản đó của năm tài chính 2023.

 

B.T

Tài liệu đính kèm: 461QĐUB.signed.pdf

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: 52 Hùng Vương, Nguyễn Nghiêm, Quảng Ngãi

Điện thoại Ban Biên tập: 0255 3712 135 - Fax: 0255 3 822 217 - Email: bbt@quangngai.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Quốc Việt - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi

Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Ngãi.

Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này