Truy cập nội dung luôn

Quy chế hoạt động của Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng tỉnh Quảng Ngãi

21/06/2024 09:48    383

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Hoàng Tuấn vừa ký Quyết định số 743/QĐ-UBND ban hành Quy chế hoạt động của Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng tỉnh Quảng Ngãi.

Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng tỉnh Quảng Ngãi tham gia diễn tập

Đội ứng cứu sự cố có chức năng giám sát, kiểm tra, thực hiện các hoạt động ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh, phối hợp giám sát, kiểm tra, thực hiện các hoạt động ứng cứu cho các cơ quan Đảng, Đoàn thể, cảnh báo kịp thời các vấn đề an toàn, an ninh thông tin; triển khai thực hiện các tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn an ninh thông tin; phối hợp, xây dựng các tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh; là đầu mối thực hiện hợp tác với các tổ chức An toàn thông tin mạng Quốc gia, Cục An toàn thông tin, Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam khu vực miền Trung, Cụm thành viên mạng lưới ứng cứu sự cố số 5.

Đội ứng cứu sự cố tỉnh Quảng Ngãi gồm có Đội trưởng, các Đội phó, Cơ quan thường trực Đội ứng cứu và các thành viên Đội ứng cứu.

Nhiệm vụ của Đội ứng cứu sự cố gồm: Lập và tổ chức thực hiện phương án xử lý khi có sự cố an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh; tổ chức, điều phối, hỗ trợ các cơ quan Đảng, đoàn thể chính trị - xã hội, các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước của tỉnh; phối hợp các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh trong công tác ứng cứu sự cố về máy tính và an toàn thông tin.

Thực hiện trách nhiệm thành viên đầu mối của tỉnh trong mạng lưới ứng cứu sự cố máy tính trên toàn quốc: liên kết, phối hợp với các bộ phận ứng cứu sự cố máy tính tại các tỉnh, thành phố khác và cơ quan điều phối, ứng cứu sự cố quốc gia.

Đội ứng cứu sự cố được quyền truy cập vào hệ thống mạng, hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, dữ liệu nhật ký, log file của máy trạm, máy chủ của đơn vị bị tấn công mạng để phân tích, tìm hiểu nguyên nhân và đề xuất giải pháp khắc phục sự cố mất an toàn thông tin; việc thực hiện này được đặt dưới sự giám sát của đơn vị bị sự cố.

Cơ quan thường trực Đội ứng cứu sự cố có quyền điều động đột xuất các thành viên để thực hiện ứng cứu khi có sự cố xảy ra. Đối với mỗi sự cố cụ thể, cơ quan thường trực sẽ có sự điều động phù hợp để tổ chức ứng cứu.

Tham gia các khóa huấn luyện, diễn tập năng lực và phát triển nhân lực Đội ứng cứu sự cố. Tham gia hoạt động ứng cứu khẩn cấp sự cố an toàn thông tin mạng quốc gia khi có yêu cầu từ Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc Cơ quan điều phối quốc gia về ứng cứu sự cố - VNCERT/CC, thuộc Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông.

Tham gia các hoạt động của Mạng lưới ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng quốc gia; tham gia hoạt động phòng, chống chiến tranh thông tin, chiến tranh không gian mạng khi có yêu cầu của cơ quan chức năng.

Đối với hoạt động điều phối, ứng cứu sự cố quy định về danh mục các hoạt động nghiệp vụ; phân loại sự cố; tiếp nhận và xử lý thông báo, báo cáo sự cố; quy trình ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng; ứng cứu sự cố; đều phối ứng cứu sự cố; phát triển nguồn nhân lực Đội ứng cứu sự cố.

 

B.T

Tài liệu đính kèm: 743QĐ.signed.pdf

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: 52 Hùng Vương, Nguyễn Nghiêm, Quảng Ngãi

Điện thoại Ban Biên tập: 0255 3712 135 - Fax: 0255 3 822 217 - Email: bbt@quangngai.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Quốc Việt - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi

Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Ngãi.

Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này