Truy cập nội dung luôn

Quyết tâm thực hiện đạt mục tiêu, kế hoạch xây dựng nông thôn mới đã đề ra

16/12/2022 14:23    804

Sáng 16-12, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền chủ trì họp nghe báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của tỉnh giai đoạn 2021-2025 thời gian qua và kế hoạch thực hiện trong thời gian tới.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đến nay, toàn tỉnh đã có 2 huyện Tư Nghĩa, Nghĩa Hành được công nhận đạt huyện nông thôn mới; 93 xã được công nhận xã đạt nông thôn mới. Đối với các xã còn lại, qua rà soát hiện có 7 xã đạt từ 15 - 18 tiêu chí; 39 xã đạt từ 10 - 14 tiêu chí; 9 xã đạt từ 6 - 9 tiêu chí, không còn xã dưới 5 tiêu chí; số tiêu chí đạt bình quân 16,36 tiêu chí/xã.

Trong giai đoạn 2021-2025, tỉnh phấn đấu có thêm 5 huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn nông thôn mới và hoàn thành Chương trình xây dựng nông thôn mới (thành phố Quảng Ngãi, thị xã Đức Phổ, các huyện Bình Sơn, Sơn Tịnh và Mộ Đức). Luỹ kế đến cuối năm 2025, toàn tỉnh có 07/13 huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, trong đó có ít nhất 01 huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Cấp xã, phấn đấu có thêm 31 xã về đích xây dựng nông thôn mới (huyện Bình Sơn 5 xã; thị xã Đức Phổ 2 xã; Minh Long 2 xã; Ba Tơ 6 xã; Sơn Hà 7 xã; Sơn Tây 2 xã và Trà Bồng 7 xã). Luỹ kế đến cuối năm 2025, toàn tỉnh có 120/148 xã đạt chuẩn nông thôn mới (đạt tỷ lệ 81%); trong đó có 53 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 08 xã đạt nông thôn mới kiểu.

Theo các sở, ngành địa phương, việc xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn 2021-2025 gặp nhiều khó khăn, thách thức hơn so với trước đây, do quy định Bộ tiêu chí nông thôn mới các cấp giai đoạn 2021 - 2025 nâng cao hơn, trong khi đó các xã phấn đấu về đích nông thôn mới trong giai đoạn này là các xã đặc biệt khó khăn (22 xã) và hầu hết đạt dưới 15 tiêu chí. Đặc biệt là nguồn lực thực hiện chương trình, hiện bình quân vốn phân bổ (đầu tư, sự nghiệp) mỗi xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 chỉ khoảng 3,3 tỷ đồng/xã, chỉ bằng khoảng 13,16% so với giai đoạn 2016-2020 (25 tỷ đồng/xã).

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền nhấn mạnh, xây dựng nông thôn mới là một trong những nhiệm vụ thường xuyên, liên tục trong việc phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh và của mỗi địa phương. Do vậy, đòi hỏi phải nỗ lực, quyết tâm, thống nhất trong nhận thức và hành động để thực hiện đạt mục tiêu đến năm 2025 có thêm 31 xã đạt chuẩn nông thôn mới như Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã đề ra.

Để đạt được mục tiêu trên, các địa phương tiếp tục rà soát kế hoạch xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, đánh giá mức độ đạt chuẩn các tiêu chí theo Bộ tiêu chí huyện, xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 để xây dựng kế hoạch, lộ trình, cân đối nguồn lực và có giải pháp thích hợp với tình hình thực tế tại địa phương để đảm bảo hoàn thành kế hoạch chung của tỉnh. Có giải pháp cụ thể đối với từng tiêu chí nhằm giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí, nhất là các tiêu chí thuộc về nâng cao chất lượng cuộc sống người dân như: Thu nhập, hộ nghèo, tổ chức sản xuất, văn hóa, y tế, giáo dục, môi trường,….Trước mắt, đối với 5 xã (Bình Thuận, Bình Châu, Bình An, Sơn Linh, Long Hiệp) kế hoạch về đích nông thôn mới năm 2022, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ trình Hội đồng thẩm định xét, công nhận đối với các xã đủ điều kiện; đồng thời làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm đối với xã có khả năng không đạt mục tiêu đề ra.

Liên quan đến huy động nguồn lực thực hiện chương trình, giao các sở ngành liên quan khẩn trương hướng dẫn các địa phương lồng ghép hợp lý, chặt chẽ các Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, Chương trình giảm nghèo bền vững với Chương trình nông thôn mới theo tiến độ đạt chuẩn nông thôn mới để khai thác tối đa nguồn lực cho thực hiện xây dựng nông thôn mới hiệu quả.

Các sở, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh theo chức năng nhiệm vụ được phân công phụ trách địa phương chủ động giúp các xã thực hiện đặt các tiêu chí để các xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao theo đúng kế hoạch đề ra,...

P.V

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: 52 Hùng Vương, Nguyễn Nghiêm, Quảng Ngãi

Điện thoại Ban Biên tập: 0255 3712 135 - Fax: 0255 3 822 217 - Email: bbt@quangngai.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Quốc Việt - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi

Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Ngãi.

Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này