Truy cập nội dung luôn

Sơ kết 3 năm triển khai thực hiện nội dung đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý thuộc Chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

15/05/2024 14:41    148

Ngày 14/5/2024, tại Thừa Thiên – Huế, Bộ Y tế tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm triển khai thực hiện nội dung đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý thuộc Chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025) để đánh giá bước đầu thực hiện việc phát triển vùng trồng dược liệu quý thuộc tại 22 huyện của 21 tỉnh, thành phố và đề xuất các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên chủ trì Hội nghị.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên phát biểu khai mạc Hội nghị

Đại diện tỉnh Quảng Ngãi có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Phiên, Trưởng ban Dân tộc tỉnh, Giám đốc Sở Y tế, đại diện lãnh đạo: Sở Nông nghiệp và PTNT, Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh và lãnh đạo UBND huyện Trà Bồng.

Thực hiện Nghị quyết số 88/2020/QH14 của Quốc hội phê duyệt đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 và Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 17/10/2021, trong giai đoạn 2021 - 2025 của Chương trình, nội dung phát triển dược liệu theo chuỗi giá trị được phê duyệt thực hiện để phát huy tiềm năng, lợi thế gắn với phát triển kinh tế xã hội thông qua Chương trình Mục tiêu Quốc gia vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, trong đó có Nội dung 2: Đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý thuộc tiểu dự án 2, Dự án 3: Hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, vùng trồng dược liệu quý, thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Quang cảnh Hội nghị

Thực hiện nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao, Bộ Y tế đã khẩn trương hướng dẫn triển khai nội dung Đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý như xây dựng, ban hành các văn bản, sổ tay hướng dẫn thực hiện Chương trình, tổ chức các đoàn công tác để hướng dẫn, khảo sát, kiểm tra việc triển khai thực hiện Chương trình tại các tỉnh; cũng như tổ chức thực hiện hiệu quả việc lồng ghép nhiệm vụ, nguồn lực để bảo đảm mục tiêu của các chương trình MTQG.

Tại tỉnh Quảng Ngãi, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025; trong đó giao Ban Dân tộc tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các sở, ban, ngành hướng dẫn UBND huyện Trà Bồng nghiên cứu, khảo sát, xây dựng dự án phát triển dược liệu trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện; giao UBND huyện Trà Bồng là chủ đầu tư của dự án. Ban hành các quyết định giao kế hoạch vốn thực hiện Chương trình; theo đó đã giao vốn thực hiện nội dung đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý tại huyện Trà Bồng là 42.100 triệu đồng; gồm vốn đầu tư phát triển là 25.462 triệu đồng (trong đó ngân sách trung ương là 22.867 triệu đồng, ngân sách tỉnh là 2.595 triệu đồng), vốn sự nghiệp là  16.638 triệu đồng (trong đó ngân sách trung ương là 15.126 triệu đồng, ngân sách tỉnh là 1.512 triệu đồng). Đến nay, UBND huyện Trà Bồng (chủ đầu tư) đã tiếp nhận hồ sơ đề xuất dự án và trong quá trình hoàn thiện để trình Hội đồng thẩm định.

Tại Hội nghị, tỉnh Quảng Ngãi kiến nghị Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các bộ ngành Trung ương hướng dẫn quản lý tài sản hình thành trong dự án theo quy định tại Nghị quyết số 111/2024/QH15 ngày 18/01/2024 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; đồng thời hướng dẫn trình tự quyết định chủ trương đầu tư Nhà máy chế biến dược liệu thuộc dự án theo quy định của Luật Đầu tư. Trong trường hợp hồ sơ đề xuất dự án của đơn vị chủ trì liên kết nếu thẩm định không đạt theo quy định thì việc triển khai thực hiện dự án này như thế nào (có phải thông báo lựa chọn lại đơn vị chủ trì liên kết không hay chuyển vốn để thực hiện nội dung khác).

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Y tế cho rằng, thời gian còn lại để thực hiện dự án không còn nhiều (chỉ hơn 1,5 năm), trong khi đó mới chỉ có 01/22 dự án được phê duyệt. Do đó, đề nghị Ủy ban Dân tộc, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các bộ, ngành, đặc biệt là các địa phương liên quan phối hợp chặt chẽ, quyết tâm triển khai dự án tại các huyện của tỉnh để kịp thời triển khai thực hiện nội dung đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2025.

Cổng TTĐT

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: 52 Hùng Vương, Nguyễn Nghiêm, Quảng Ngãi

Điện thoại Ban Biên tập: 0255 3712 135 - Fax: 0255 3 822 217 - Email: bbt@quangngai.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Quốc Việt - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi

Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Ngãi.

Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này