Truy cập nội dung luôn

Sơ kết công tác ngành Thanh tra 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ những tháng cuối năm 2024

28/06/2024 14:43    279

Sáng 28-6, Thanh tra tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2024 của ngành Thanh tra.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, Thanh tra tỉnh và Thanh tra các sở, ngành, địa phương đã bám sát định hướng Chương trình thanh tra năm 2024 theo chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ; xuất phát từ yêu cầu quản lý nhà nước và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, các cơ quan thanh tra trong tỉnh đã linh hoạt, quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Toàn ngành đã thực hiện 153 cuộc thanh tra hành chính và thanh tra, kiểm tra chuyên ngành theo kế hoạch và đột xuất.

Trong công tác thanh tra, Thanh tra tỉnh đã chủ trì, phối hợp với Thanh tra các sở, huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, tổ chức có liên quan thực hiện nghiêm việc xử lý trùng lặp, chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm tra. Các cuộc thanh tra cơ bản được triển khai thực hiện đúng phạm vi, nội dung, thời gian theo Kế hoạch thanh tra năm 2024 của tỉnh; chủ động, kịp thời tiến hành thanh tra đột xuất khi phát hiện dấu hiệu vi phạm; triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả cuộc thanh tra chuyên đề về công vụ; chú trọng thực hiện công tác theo dõi, đôn đốc kiểm tra việc thực hiện các Kết luận thanh tra; bước đầu đã thực hiện được việc cập nhật vào Phần mềm cơ sở dữ liệu thanh tra trên địa bàn tỉnh.

Trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, cơ quan Thanh tra các cấp đã tham mưu Thủ trưởng cùng cấp lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và những vấn đề cử tri, người dân quan tâm trên địa bàn tỉnh. Tham mưu Thủ trưởng cùng cấp chỉ đạo triển khai nhiều biện pháp nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và trách nhiệm công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ công tác tiếp công dân, xử lý đơn, tham mưu xác minh, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. Nhờ đó đã hạn chế phát sinh khiếu nại, tố cáo, góp phần ổn định an ninh, trật tự để phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Trong thời gian tới, cơ quan thanh tra các cấp tiếp tục kiện toàn công tác cán bộ, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đội ngũ công chức thanh tra đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; triển khai thực hiện quy tắc ứng xử, quy chế văn hóa công sở, thực hiện tốt việc xử lý xung đột lợi ích trong hoạt động của cơ quan thanh tra theo quy định.

Thực hiện nghiêm Kế hoạch thanh tra của tỉnh năm 2024 đã được ban hành; chủ động tiến hành thanh tra đột xuất khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm. Theo dõi, thu thập thông tin về tình hình chấp hành pháp luật trên toàn tỉnh để chuẩn bị cho việc xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2025, phù hợp với yêu cầu thực tiễn của công tác quản lý nhà nước và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian đến; triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả việc cập nhật vào Phần mềm cơ sở dữ liệu thanh tra trên địa bàn tỉnh.

Tiếp tục tham mưu thực hiện các quy định pháp luật, chương trình, kế hoạch về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo. Tập trung tham mưu giải quyết có chất lượng các vụ việc khiếu nại tố cáo, kiến nghị, phản ánh, phấn đấu đạt tỷ lệ giải quyết trên 85% đối với các vụ việc mới phát sinh.

P.V

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: 52 Hùng Vương, Nguyễn Nghiêm, Quảng Ngãi

Điện thoại Ban Biên tập: 0255 3712 135 - Fax: 0255 3 822 217 - Email: bbt@quangngai.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Quốc Việt - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi

Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Ngãi.

Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này