Truy cập nội dung luôn

Tăng cường bảo đảm toàn thông tin mạng

12/04/2024 15:52    215

UBND tỉnh ban hành Công văn số 1779/UBND-KGVX chỉ đạo thực hiện tăng cường bảo đảm toàn thông tin mạng theo Công điện số 33/CĐ-TTg ngày 07/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ

UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị thuộc tỉnh, Cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ, phạm vi quản lý, khẩn trương nghiên cứu, quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Công điện số 33/CĐ-TTg ngày 07/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1737/UBND-KGVX ngày 05/4/2024 về tăng cường bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ trên địa bàn tỉnh; chịu trách nhiệm trước pháp luật và UBND tỉnh nếu để hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý không bảo đảm an toàn thông tin mạng, để xảy ra sự cố nghiêm trọng.

Giao Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Công điện nêu trên của Thủ tướng Chính phủ; đảm bảo triển khai kịp thời, đầy đủ, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; chịu trách nhiệm trong việc bảo đảm an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh. Trường hợp vượt thẩm quyền, tham mưu UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo.

BTV

https://vanban.quangngai.gov.vn/thongtin/vanban/detail?id=155821

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: 52 Hùng Vương, Nguyễn Nghiêm, Quảng Ngãi

Điện thoại Ban Biên tập: 0255 3712 135 - Fax: 0255 3 822 217 - Email: bbt@quangngai.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Quốc Việt - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi

Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Ngãi.

Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này