Truy cập nội dung luôn

Tăng cường công tác bảo đảm an toàn công trình thủy lợi, đê điều trong mùa mưa, lũ năm 2024

23/05/2024 14:11    135

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền vừa ký Công văn số 2588/UBND-KTN chỉ đạo Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và địa phương tăng cường công tác bảo đảm an toàn công trình thủy lợi, đê điều trong mùa mưa, lũ năm 2024.

Đối với công tác bảo đảm an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa, lũ năm 2024, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ đã được UBND tỉnh giao. Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong quản lý đầu tư xây dựng; quản lý, khai thác công trình thủy lợi để bảo đảm an toàn công trình, phát huy tốt hiệu quả khai thác công trình và phòng, chống thiên tai.

Chủ động sử dụng mọi nguồn lực của cơ quan, địa phương, đơn vị và các nguồn kinh phí hợp pháp khác để tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ triển khai thi hành hệ thống luật pháp về thủy lợi; sửa chữa, khắc phục kịp thời các hư hỏng công trình nhằm bảo đảm an toàn công trình trong mùa mưa, lũ năm 2024.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn, kiểm tra các địa phương, đơn vị quản lý, khai thác công trình thủy lợi tổ chức đánh giá hiện trạng công trình thủy lợi; triển khai thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn công trình trước, trong mùa mưa, lũ năm 2024.

Đối với các công trình thủy lợi đang thi công, đôn đốc các chủ đầu tư triển khai các biện pháp đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng dự án thủy lợi bảo đảm hoàn thành hoặc kết thúc điểm dừng kỹ thuật hợp lý trước mùa mưa lũ năm 2024 nhằm đảm bảo an toàn cho công trình; xây dựng và triển khai phương án ứng phó thiên tai cho công trình nhằm bảo đảm an toàn trong mọi tình huống, đồng thời phải chuẩn bị sẵn sàng vật tư, nhân lực, xe máy để ứng phó kịp thời khi mưa, lũ lớn xảy ra. Tổ chức kiểm tra tình hình quản lý khai thác, công tác bảo đảm an toàn công trình thuỷ lợi trước mùa mưa, lũ năm 2024 đối với các công trình thủy lợi đang khai thác và đang thi công xây dựng; tổng hợp, báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và UBND tỉnh trước ngày 15/8/2024.

UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức kiểm tra, đánh giá công tác bảo đảm an toàn công trình thuỷ lợi trước mùa mưa, lũ năm 2024 (đối với công trình thủy lợi đang khai thác sử dụng được UBND tỉnh phân cấp quản lý và các công trình đang thi công do địa phương quyết định đầu tư, làm chủ đầu tư); báo cáo kết quả kiểm tra về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 15/7/2024.

Triển khai thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn công trình thuỷ lợi trước, trong mùa mưa, lũ năm 2024 theo quy định, kể cả các công trình đang thi công do địa phương quyết định đầu tư, làm chủ đầu tư. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý các vi phạm trong quản lý khai thác và an toàn công trình đối với các công trình được UBND tỉnh phân cấp quản lý.

Rà soát việc thực hiện các quy định về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước và tiếp tục đôn đốc, bố trí kinh phí hỗ trợ cho phòng chuyên môn, các tổ chức khai thác công trình thủy lợi thực hiện các quy định về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước theo nhiệm vụ đã được UBND tỉnh giao.

Chuẩn bị tốt công tác huy động nhân lực, vật tư, thiết bị,… theo phương án ứng phó thiên tai đã được các địa phương phê duyệt để sẵn sàng triển khai, thực hiện ngay các biện pháp bảo đảm an toàn cho công trình khi có tình huống xấu xảy ra.

Công ty TNHH MTV Khai thác công trình Thủy lợi Quảng Ngãi triển khai thực hiện đồng bộ với các nhiệm vụ của UBND các huyện, thị xã, thành phố được giao trên. Tổ chức vận hành thử các cống tiêu, cửa van, thiết bị phục vụ xả lũ hồ chứa và bố trí đủ vật tư, thiết bị dự phòng, bảo đảm kịp thời sửa chữa, thay thế trong trường hợp có sự cố vận hành.

Đối với các hồ chứa nước có cửa van điều tiết lũ, đặc biệt là hồ chứa Nước Trong: Phải quan trắc 04 lần/ngày và tính toán lưu lượng nước đến hồ, dự tính khả năng gia tăng mực nước hồ để chủ động vận hành hồ chứa chống lũ an toàn. Cập nhật thông tin vận hành hồ chứa tối thiểu 02 lần/ngày trong điều kiện thời tiết bình thường và 04 lần/ngày khi có mưa, lũ trong trường hợp mực nước hồ cao hơn mực nước thiết kế phải quan trắc tối thiểu 1 lần/giờ lên trang điện tử của Cục Thủy lợi (www.thuyloivietnam.vn).

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh thực hiện nghiêm túc các quy định về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước trong giai đoạn xây dựng quy định tại Điều 5 Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ. Tăng cường công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng của chủ đầu tư; đôn đốc đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng hoàn thành công trình hoặc kết thúc điểm dừng kỹ thuật hợp lý trước mùa mưa lũ năm 2024 nhằm đảm bảo an toàn cho công trình.

Đối với các công trình đê, kè đang triển khai thi công, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đôn đốc chủ đầu tư các công trình trên tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành trước mùa mưa lũ năm 2024. Trường hợp, công trình có thời gian thực hiện được cấp thẩm quyền phê duyệt sau năm 2024 thì phải có phương án cụ thể để đảm bảo an toàn khi có lũ, bão.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan tổ chức kiểm tra, đánh giá hiện trạng đê, kè và huy động mọi nguồn lực để chủ động xử lý những hư hỏng phát sinh trước, trong mùa mưa lũ, đảm bảo duy trì năng lực phòng, chống lũ, sạt lở của công trình trong mùa mưa, lũ năm 2024.

UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm chỉ đạo lập, trình cấp thẩm quyền phê duyệt phương án ứng phó, đảm bảo an toàn công trình đê, kè khi có mưa, lũ xảy ra trong năm 2024 theo đúng quy định.

Ngoài ra, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phải có giải pháp phù hợp nhằm đảm bảo an toàn cống dưới đê, kè trong lũ, bão; chủ động, chuẩn bị sẵn sàng hộ đê trong lũ, bão và công tác quản lý đê điều.

B.T

Xem nội dung chi tiết văn bản tại đây:

Tài liệu đính kèm: 2588UB.signed.pdf

Tin liên quan

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: 52 Hùng Vương, Nguyễn Nghiêm, Quảng Ngãi

Điện thoại Ban Biên tập: 0255 3712 135 - Fax: 0255 3 822 217 - Email: bbt@quangngai.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Quốc Việt - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi

Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Ngãi.

Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này