Truy cập nội dung luôn

Tăng cường công tác quản lý hoạt động khoáng sản trong phạm vi công trình, dự án trên địa bàn tỉnh.

10/07/2024 08:13    97

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hoàng Tuấn ký công văn số 3606/UBND – KTN về việc tăng cường công tác quản lý hoạt động khoáng sản trong phạm vi công trình, dự án trên địa bàn tỉnh.

Nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh đối với việc khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường không phải đề nghị cấp Giấy phép khai thác khoáng sản theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 64 Luật Khoáng sản năm 2010 “Khai thác diện tích đất của dự án đầu tư xây dựng công trình đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc cho phép đầu tư mà sản phẩm khai thác chỉ được sử dụng cho xây dựng công trình đó. Trước khi tiến hành khai thác khoáng sản, tổ chức, cá nhân phải đăng ký khu vực, công suất, khối lượng, phương pháp, thiết bị và kế hoạch khai thác tại Ủy ban nhân dân cấp tỉnh” yêu cầu:

Các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình:Giao thông tỉnh, Dân dụng và Công nghiệp tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, đơn vị liên quan, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung quy định tại điểm a khoản 2 Điều 64 Luật Khoáng sản năm 2010 nếu có nhu cầu sử dụng khoáng sản trong phạm vi công trình, dự án để phục vụ thi công xây dựng công trình đó do đơn vị làm chủ đầu tư.

UBND tỉnh giao Sở tài nguyên và Môi trường, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, hướng dẫn các đơn vị lập hồ sơ đăng ký khu vực, công suất, khối lượng, phương pháp, thiết bị và kế hoạch khai thác tại UBND tỉnh (thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường) đảm bảo theo quy định tại Điều 53 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính Phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản; kiểm tra, rà soát hồ sơ đảm bảo chặt chẽ trước khi trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

DL

Tài liệu đính kèm: 3606UB.signed.pdf

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: 52 Hùng Vương, Nguyễn Nghiêm, Quảng Ngãi

Điện thoại Ban Biên tập: 0255 3712 135 - Fax: 0255 3 822 217 - Email: bbt@quangngai.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Quốc Việt - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi

Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Ngãi.

Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này