Truy cập nội dung luôn

Tăng cường giám sát an toàn thông tin mạng cho các hệ thống thông tin trên địa bàn tỉnh

05/08/2022

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản số 3868/UBND-KGVX yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban ngành, đơn vị; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện phương án bảo đảm an toàn hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý.

Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức thực hiện nội dung công văn số 4009/BTTTT-CATTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về tăng cường giám sát an toàn thông tin mạng cho các hệ thống thông tin; hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng cho các hệ thống thông tin trên địa bàn tỉnh, đảm bảo hoàn thành 100% việc giám sát đối với hệ thống thông tin cấp độ 3,4,5 trên địa bàn tỉnh trước ngày 15/11/2022.

T.D

https://vanban.quangngai.gov.vn/thongtin/vanban/detail?id=136846

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: 52 Hùng Vương, Nguyễn Nghiêm, Quảng Ngãi

Điện thoại Ban Biên tập: 0255 3712 135 - Fax: 0255 3 822 217 - Email: bbt@quangngai.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Vũ Minh Tâm - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi

Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Ngãi.

Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này