Truy cập nội dung luôn

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước

10/11/2023 09:31    182

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Công văn số 5617/UBND-NC yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc tổ chức quán triệt đến từng đơn vị, cán bộ, công chức thuộc phạm vi quản lý và tổ chức triển khai thực hiện Công điện số 968/CĐ-TTg ngày 16/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp;

Cùng với đó, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Công văn số 2139/UBND-NC ngày 15/5/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc của sở, ngành, địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị tăng cường công tác kiểm tra hoạt động công vụ; kiểm tra đột xuất việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính theo quy định tại Quyết định số 48/2021/QĐ-UBND ngày 22/9/2021 của UBND tỉnh ban hành Quy định một số biện pháp chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Quảng Ngãi nhằm phát hiện, chấn chỉnh, xử lý những hành vi vi phạm.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện qua Sở Nội vụ, giao Sở Nội vụ chủ trì theo dõi, đôn đốc, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện; trong trường hợp cần thiết, tham mưu UBND tỉnh xem xét xử lý kỷ luật, khen thưởng theo quy định.

B.T

https://vanban.quangngai.gov.vn/thongtin/vanban/detail?id=151469

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: 52 Hùng Vương, Nguyễn Nghiêm, Quảng Ngãi

Điện thoại Ban Biên tập: 0255 3712 135 - Fax: 0255 3 822 217 - Email: bbt@quangngai.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Quốc Việt - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi

Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Ngãi.

Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này