Truy cập nội dung luôn

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững tại các huyện miền núi

30/01/2024 14:57    126

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Công văn số 504/UBND-KGVX yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động quán triệt, phổ biến và triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung Chỉ thị số 34-CT/TU ngày 06/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững trên địa bàn các huyện miền núi; tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh.

Trong đó, tập trung thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 17/8/2021 của Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 4 khóa XX về tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo ở các huyện miền núi của tỉnh đảm bảo tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất các huyện đạt khá; tập trung các nguồn lực đầu tư để thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững; tạo nền tảng cơ bản về hạ tầng kinh tế - xã hội cho các huyện miền núi, hệ thống đường giao thông, lưới điện, trường học, trạm y tế được đầu tư xây dựng căn cơ, làm nền tảng cho tổ chức thực hiện các chính sách an sinh xã hội cho nhân dân; thu hút được nhiều nhà đầu tư, tạo việc làm tại chỗ cho lao động và tăng nguồn thu cho ngân sách; đạt tỷ lệ giảm nghèo hằng năm vượt chỉ tiêu đề ra; quan tâm thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, cải thiện từng bước đời sống vật chất, tinh thần của người dân, đảm bảo quốc phòng, an ninh và ổn định trật tự an toàn xã hội. Hoàn thành các mục tiêu về xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo trên địa bàn các huyện miền núi theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 17/8/2021 đã đề ra.

Đồng thời, khắc phục các nguyên nhân chủ quan trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện của một số cấp ủy đảng, chính quyền cơ sở để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện sát với tình hình thực tiễn địa phương; phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành, địa phương trong việc giải quyết những khó khăn, vướng mắc; nâng cao tinh thần trách nhiệm, năng lực thực tiễn của cán bộ, công chức; tăng cường công tác tuyên truyền khắc phục tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước và có ý thức tự vươn lên thoát nghèo bền vững. 

Hoàn thành các nhiệm vụ Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 17/8/2021 của Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 4 khóa XX về việc tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững ở các huyện miền núi, yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành và địa phương liên quan tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt các nội dung trọng tâm như: Tăng cường trách nhiệm trong công tác xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững; đổi mới tư duy, nâng cao nhận thức và hành động quyết liệt để đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững; phát triển nguồn nhân lực, nâng cao dân trí; đẩy mạnh phát triển kinh tế nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh thực hiện công tác giảm nghèo bền vững.

B.T

https://vanban.quangngai.gov.vn/thongtin/vanban/detail?id=153986

Tin liên quan

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: 52 Hùng Vương, Nguyễn Nghiêm, Quảng Ngãi

Điện thoại Ban Biên tập: 0255 3712 135 - Fax: 0255 3 822 217 - Email: bbt@quangngai.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Quốc Việt - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi

Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Ngãi.

Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này