Truy cập nội dung luôn

Tăng cường quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự và con dấu

05/04/2024 19:52    188

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh vừa ký Công văn số 1662/UBND-NC yêu cầu các sở, ban ngành và địa phương tiếp tục triển khai thực có hiệu quả công tác quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự và con dấu trên địa bàn tỉnh.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức phổ biến, quán triệt nội dung 03/2024/TT-BCA ngày 15/01/2024 của Bộ trưởng Bộ Công an đến cán bộ, công chức, viên chức để nắm vững và thực hiện nghiêm theo quy định; đồng thời, tiếp tục thực hiện hiệu quả các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về thực hiện các quy định về quản lý, sử dụng pháo.

Công an tỉnh tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Thông tư số 03/2024/TT-BCA ngày 15/01/2024 của Bộ trưởng Bộ Công an cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an; đồng thời, chỉ đạo lực lượng Công an toàn tỉnh tăng cường quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự, quản lý và sử dụng con dấu theo phân cấp; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những tồn tại, thiếu sót trong quản lý nhà nước về an ninh trật tự đối với các cơ sở làm ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự; sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, làm tốt công tác phòng ngừa, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng cơ sở làm ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự và con dấu để hoạt động phạm tội.

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Thông tư số 03/2024/TT-BCA  đến các tổ chức, cá nhân hoạt động ngành, nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự; các cơ quan, tổ chức sử dụng con dấu. Ngoài ra, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan tuyên truyền nội dung Thông tư trên các phương tiện thông tin đại chúng để cơ quan, tổ chức, cá nhân biết thực hiện đúng quy định.

Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Ngãi, Báo Quảng Ngãi chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh tổ chức tuyên truyền và tăng thời lượng đưa tin, bài tuyên truyền về Thông tư số 03/2024/TT-BCA (tập trung vào những điểm mới) và các văn bản chỉ đạo liên quan nhằm nâng cao nhận thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân về các quy định của pháp luật trong quản lý, sử dụng con dấu; hoạt động ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự.

Sở Kế hoạch và Đầu tư; UBND các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện đúng các thủ tục đề nghị cấp Giấy phép đăng ký kinh doanh để hoạt động ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự.   

Phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an trong công tác kiểm tra, quản lý hoạt động, thẩm định hồ sơ cấp các loại giấy phép có liên quan đến hoạt động ngành, nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự; phát hiện trao đổi, cung cấp thông tin, tình hình hoạt động cũng như các hành vi vi phạm pháp luật có liên quan đến hoạt động kinh doanh của cơ sở làm ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự để chấn chỉnh, xử lý kịp thời không để phát sinh thành tụ điểm hoạt động tội phạm và tệ nạn xã hội.

B.T

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: 52 Hùng Vương, Nguyễn Nghiêm, Quảng Ngãi

Điện thoại Ban Biên tập: 0255 3712 135 - Fax: 0255 3 822 217 - Email: bbt@quangngai.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Quốc Việt - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi

Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Ngãi.

Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này