Truy cập nội dung luôn

Tập huấn về hội nhập quốc tế và kỹ năng tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế

05/07/2024 21:28    235

Sáng 05-7, tại thành phố Quảng Ngãi, Cục Ngoại vụ - Bộ Ngoại giao phối hợp với Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tập huấn về “Hội nhập quốc tế” và kỹ năng tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế cho cán bộ chuyên trách, tham mưu, giúp việc phụ trách công tác đối ngoại của các cơ quan, đơn vị, sở, ban ngành, địa phương trong tỉnh. Phó Cục trưởng Cục Ngoại vụ Nguyễn Đồng Trung; Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách Đối ngoại Nguyễn Hoàng Giang dự hội nghị.

Hội nghị nhằm cập nhật, bồi dưỡng, nâng cao kiến thức đối ngoại, kỹ năng thực hành chuyên ngành cơ bản cho đội ngũ làm công tác đối ngoại của tỉnh. Đây cũng là một trong những nội dung nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ của ngành ngoại giao trong năm 2024 và những năm tiếp theo được đề ra tại Hội nghị Ngoại giao lần thứ 32 với chủ đề “Phát huy vai trò tiên phong, xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại, vững mạnh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng”.

 

Quang cảnh Hội nghị

Tại hội nghị, ông Nguyễn Hoàng Giang, Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách Đối ngoại giới thiệu về tình hình thế giới, tình hình triển khai công tác đối ngoại và kết quả nổi bật trong công tác đối ngoại Đảng và Nhà nước, với các nội dung cụ thể khái quát chung về hội nhập quốc tế; kinh tế quốc tế, hội nhập trong lĩnh vực chính trị, quốc phòng, an ninh, văn hóa, giáo dục, khoa học công nghệ; dấu ấn tích cực trên hành trình đổi mới và hội nhập quốc tế của Việt Nam; công tác ngoại giao kinh tế trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; nâng tầm, nâng cấp quan hệ với các đối tác quan trọng; ngoại giao đa phương; công tác người Việt Nam ở nước ngoài…