Truy cập nội dung luôn

Tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công để nâng cao chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế

07/06/2023 17:50    547

Đó là chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh tại cuộc họp UBND tỉnh phiên thường kỳ để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội tháng 5 năm 2023, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, với sự tham dự của các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hoàng Tuấn, Võ Phiên, Trần Phước Hiền và lãnh đạo các sở, ngành, địa phương.

Kinh tế 5 tháng đầu năm có nhiều khởi sắc

Trong tháng 5/2023, kinh tế - xã hội của tỉnh đạt được một số kết quả tích cực: Tổng thu ngân sách 5 tháng đầu năm trên 12.170 tỷ đồng; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng so với tháng 4/2023, ước tăng 1,4% so với tháng 4/2023 và tăng 3,4% so với tháng 5/2022, thị trường của một số ngành bắt đầu phục hồi dần nên các doanh nghiệp gia tăng sản lượng như thép, sản xuất trang phục…; kim ngạch xuất khẩu ước đạt 218 triệu USD, tăng 2,1% so với tháng 4/2023,  tăng 11,7% so với tháng 5/2022; doanh thu hoạt động vận tải, kho bãi ước đạt 429 tỷ đồng, tăng 2,1% so với tháng trước và tăng 12,5% so với cùng kỳ; ngành nông nghiệp ổn định, năng suất lúa và các loại cây trồng tăng.

Các hoạt động văn hóa, thể thao được tổ chức sôi nổi, nhu cầu vui chơi, giải trí của người dân tăng cao đã góp phần thúc đẩy các hoạt động thương mại nên tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng cao. Các chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội tiếp tục quan tâm, chú trọng triển khai; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát để giữ ổn định mặt bằng giá thị trường, góp phần kiểm soát lạm phát.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh cải cách hành chính; rà soát, đơn giản hoá thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Quốc phòng, an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Tuy nhiên, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh còn gặp nhiều khó khăn như: trong những tháng đầu năm nền kinh tế chịu ảnh hưởng biến động kinh tế thế giới, tổng cầu trong và ngoài nước suy giảm, sức mua trong nước dù đã khôi phục nhưng vẫn còn yếu, chưa kích thích được sản xuất và đầu tư; bên cạnh đó, giá cả nguyên vật liệu tăng cao, lãi suất ngân hàng tăng cao cùng với chính sách siết chặt tín dụng nên hạn chế hoạt động sản xuất và xuất khẩu. Việc tiếp cận nguồn vốn và các nguồn cung- cầu nguyên vật liệu, hàng hoá, dịch vụ gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng lớn đến số lượng doanh nghiệp thành lập, đầu tư trong nước và nước ngoài…