Truy cập nội dung luôn

Thông báo và hướng dẫn đăng ký xét chọn danh hiệu “Trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu tỉnh Quảng Ngãi” lần thứ hai (2023-2025)

15/04/2024 11:25    1161

Thực hiện Quyết định số 1769/QĐ-UBND ngày 10/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế xét chọn và tôn vinh danh hiệu “Trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu tỉnh Quảng Ngãi” (gọi tắt là Quy chế 1769) và Kế hoạch số 32/KH-UBND ngày 28/02/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức xét chọn và tôn vinh danh hiệu “Trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu tỉnh Quảng Ngãi”; Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh thông báo và hướng dẫn việc đăng ký tham gia xét chọn và tôn vinh danh hiệu “Trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu tỉnh Quảng Ngãi” lần thứ hai (2023-2025) như sau:

1. Đối tượng xét chọn.

Là trí thức tham gia lĩnh vực khoa học và công nghệ bao gồm cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động, công nhân, nông dân trong và ngoài tỉnh; người Việt Nam ở nước ngoài; người nước ngoài đang lao động, học tập, công tác ở Việt Nam được cơ quan có thẩm quyền công nhận thành tích xuất sắc, đóng góp tích cực trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, góp phần thúc đẩy phát triển tỉnh Quảng Ngãi (Theo Điều 2, Quy chế 1769).

2. Điều kiện, tiêu chuẩn xét chọn và tôn vinh.

a. Điều kiện xét chọn: (Theo Khoản 1, Điều 5, Quy chế 1769).

- Luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có tinh thần tự lực, đoàn kết, tham gia đóng góp tích cực, hiệu quả cho sự phát triển khoa học và công nghệ của tỉnh;

- Có phẩm chất đạo đức tốt, đoàn kết, gương mẫu, chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ;

- Có thành tích để xét chọn kể từ khi Quy chế xét chọn và tôn vinh danh hiệu “Trí thức khoa học công nghệ tiêu biểu tỉnh Quảng Ngãi” có hiệu lực.

b. Tiêu chuẩn xét chọn: Đạt một trong các tiêu chuẩn sau: (Theo Khoản 2, Điều 5, Quy chế 1769)

- Đạt danh hiệu trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu của các Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; danh hiệu vinh dự nhà nước, danh hiệu của tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế về thành tích xuất sắc, đóng góp trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, khi đang sinh sống, làm việc tại tỉnh Quảng Ngãi;

- Được phong tặng các danh hiệu cao quý của nhà nước: Thầy thuốc ưu tú, Thầy thuốc nhân dân, Nhà giáo ưu tú, Nhà giáo nhân dân, Anh hùng Lao động, Anh hùng Lực lượng vũ trang;

- Có phát minh hoặc sáng chế hoặc giải pháp hữu ích được nghiên cứu, áp dụng hiệu quả tại tỉnh Quảng Ngãi và được Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ cấp bằng bảo hộ;

- Chủ trì, chủ nhiệm (hoặc đồng chủ trì, đồng chủ nhiệm) ít nhất 01 nhiệm vụ khoa học và công nghệ (chương trình, đề tài, dự án, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học) triển khai, áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi được nghiệm thu đạt loại xuất sắc (đối với nhiệm vụ khoa học cấp tỉnh); hoặc đạt loại khá trở lên (đối với nhiệm vụ khoa học cấp bộ hoặc nhà nước);

- Có sáng kiến là giải pháp kỹ thuật, giải pháp quản lý, giải pháp tác nghiệp, giải pháp ứng dụng tiến bộ kỹ thuật,...(gọi chung là giải pháp); kết quả nghiên cứu khoa học được áp dụng vào thực tiễn mang lại lợi ích thiết thực (Tăng năng suất lao động, giảm chi phí, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, hiệu quả kinh tế; nâng cao an toàn lao động; an ninh, trật tự xã hội, giải quyết việc làm; cải thiện môi trường sống) có phạm vi ảnh hưởng toàn tỉnh, được UBND tỉnh công nhận;

- Có công trình, cụm công trình khoa học và công nghệ hoặc sáng kiến kỹ thuật được nghiên cứu, áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đạt một trong các giải thưởng: Giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học và công nghệ; Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ; Giải thưởng Sáng tạo khoa học và công nghệ Việt Nam; Giải thưởng về khoa học và công nghệ của các Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương;

- Có thành tích trong công tác vận động, tập hợp, đoàn kết và phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức; phải được tổ chức, nơi cá nhân đó công tác công nhận và đề nghị cấp có thẩm quyền suy tôn;

- Có giải pháp kỹ thuật áp dụng vào thực tiễn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, có hiệu quả cao và đạt giải nhất Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh hoặc giải nhất, nhì, ba Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc.

3. Hồ sơ đăng ký xét chọn.

Cá nhân được xét chọn và tôn vinh danh hiệu “Trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu tỉnh Quảng Ngãi” phải đủ điều kiện và đạt ít nhất một tiêu chuẩn cụ thể của danh hiệu đăng ký kể từ khi Quy chế 1769 có hiệu lực; hồ sơ đăng ký tham gia xét chọn để tôn vinh danh hiệu “Trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu tỉnh Quảng Ngãi” lập thành 03 bộ (01 bản chính và 02 bản sao), bao gồm:

- Đơn đăng ký tham dự xét chọn, tôn vinh danh hiệu (mẫu số 01);

- Báo cáo thành tích của cá nhân tham gia xét chọn, tôn vinh danh hiệu (mẫu số 02);

- Giấy xác nhận của cơ quan, đơn vị nơi công tác hoặc chính quyền địa phương về điều kiện đối với cá nhân tham gia xét chọn (mẫu số 03);

- Bản sao một trong các giấy tờ sau: Quyết định công nhận Danh hiệu; Giấy chứng nhận đạt Giải thưởng Hội thi; Bằng lao động sáng tạo; Bằng phát minh, sáng chế, giải pháp hữu ích; văn bản nghiệm thu đề tài, dự án, nhiệm vụ khoa học và công nghệ,… và các tài liệu khác có liên quan;

- Kèm 02 ảnh 4×6 của người đề nghị tôn vinh.

4. Thời gian đủ điều kiện tham gia xét chọn và tôn vinh danh hiệu “Trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu tỉnh Quảng Ngãi” lần thứ hai (2023-2025) của mỗi cá nhân có thành tích kể từ ngày 30/01/2023 đến hết ngày 30/01/2025.

5. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Theo Quy chế 1769 việc xét chọn được tổ chức 02 năm 01 lần; lần thứ hai được tổ chức vào tháng 5/2025; thời gian tiếp nhận hồ sơ tính từ ngày 15/4/2024 đến hết ngày 30/01/2025.

- Địa điểm tiếp nhận: Cơ quan Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh - số 35 Phạm Văn Đồng, phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi (Nếu hồ sơ gửi qua đường bưu điện thì thời gian ghi trên con dấu của cơ quan bưu điện nơi gửi được tính là ngày nộp hồ sơ).

Thông tin chi tiết về Quy chế 1769 và hướng dẫn xét chọn đề nghị truy cập theo địa chỉ https://quangngai.gov.vn/https://lienhiephoi.quangngai.gov.vn, Những vấn đề liên quan đến việc đăng ký nộp hồ sơ xét chọn và tôn vinh danh hiệu “Trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu tỉnh Quảng Ngãi” cần sự tư vấn, trao đổi, đề nghị liên hệ với ông Đỗ Kim Cường – Trưởng Ban KHCN&TVPB, qua số điện thoại: 0943.754.068.

Tin liên quan

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: 52 Hùng Vương, Nguyễn Nghiêm, Quảng Ngãi

Điện thoại Ban Biên tập: 0255 3712 135 - Fax: 0255 3 822 217 - Email: bbt@quangngai.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Quốc Việt - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi

Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Ngãi.

Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này