Truy cập nội dung luôn

Thông tin Chương trình Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh Khóa XIII (Kỳ họp chuyên đề)

20/09/2023 13:40    681

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp thứ 17 (kỳ họp chuyên đề) sẽ diễn ra trong 01 ngày, khai mạc lúc 07 giờ 30 phút, ngày 22/9/2023 tại Hội trường Tỉnh ủy Quảng Ngãi.

Kỳ họp lần này sẽ thảo luận, quyết định các nội dung sau:

1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022 và các năm trong thời kỳ ổn định ngân sách mới ban hành kèm theo Nghị quyết số 29/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND tỉnh.

2. Hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất đấu giá quyền sử dụng đất đối với các vị trí trên địa bàn tỉnh.

3. Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030.

4. Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp, đô thị, dịch vụ Bình Thanh.

5. Quyết định chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp VSIP II Quảng Ngãi (giai đoạn 1).

6. Quy định một số định mức lập dự toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh và cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

7. Giao số lượng người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn thuộc huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2024.

8. Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hệ thống thu gom, xử lý nước mưa, nước thải thành phố Quảng Ngãi, lưu vực phía Nam hạ lưu sông Trà Khúc.

9. Chủ trương đầu tư Dự án Trường THPT Lý Sơn.

10. Chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu tái định cư và cải táng mồ mả phục vụ các dự án tại Khu công nghiệp, đô thị, dịch vụ Bình Thanh.

11. Chủ trương đầu tư Dự án nâng cấp, mở rộng hệ thống hạ tầng giao thông trên địa bàn Khu kinh tế Dung Quất.

12. Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương.

13. Phân bổ, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn ngân sách địa phương.

14. Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách trung ương và địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và một số chương trình, dự án khác.

15. Phân bổ, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và một số chương trình, dự án khác (đợt 3).

16. Phương án phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách trung ương và giao kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2023 (bao gồm kế hoạch vốn năm 2022 kéo dài sang năm 2023) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

17. Điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 kéo dài sáng năm 2023 và giao kế hoạch vốn năm 2023 nguồn ngân sách địa phương (đợt 2) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Ngãi.

18. Danh mục bổ sung công trình, dự án thu hồi đất trong năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

19. Chủ trương đầu tư dự án thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh.

20. Miễn nhiệm Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh, Ủy viên UBND tỉnh; bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh.  

THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: 52 Hùng Vương, Nguyễn Nghiêm, Quảng Ngãi

Điện thoại Ban Biên tập: 0255 3712 135 - Fax: 0255 3 822 217 - Email: bbt@quangngai.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Quốc Việt - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi

Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Ngãi.

Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này