Truy cập nội dung luôn

Thông tin về công tác tiếp nhận, quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài tại Quảng Ngãi

02/07/2024 14:53    303

Sáng 02-7, Sở Ngoại vụ tổ chức Hội nghị thông tin về công tác tiếp nhận và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài tại tỉnh Quảng Ngãi, với sự tham dự của lãnh đạo các sở, ngành chức năng của tỉnh và UBND các địa phương trong tỉnh.

Giám đốc Sở Ngoại vụ thông tin về công tác tiếp nhận, quản lý và sử dụng viện trợ PCPNN

Theo báo cáo của Sở Ngoại vụ - Cơ quan đầu mối, quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài (PCPNN) trên địa bàn tỉnh, hiện trên địa bàn tỉnh có 27 tổ chức PCPNN có Giấy đăng ký đang hoạt động, 12 tổ chức PCPNN đã có Giấy đăng ký nhưng chưa hoạt động và 03 tổ chức cá nhân khác.

Trong quá trình hoạt động tại tỉnh Quảng Ngãi, các tổ chức PCPNN, các nhà tài trợ nước ngoài tổ chức thực hiện đúng nội dung chương trình, dự án đã đăng ký và các quy định của pháp luật Việt Nam. Sở Ngoại vụ đã phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan hướng dẫn, quản lý hoạt động của các tổ chức PCPNN tại địa phương; phối hợp nắm bắt, trao đổi thông tin về tình hình hoạt động của các tổ chức PCPNN, đảm bảo an ninh trật tự đối ngoại tại các vùng, địa bàn triển khai thực hiện dự án của tổ chức PCPNN.

Đại biểu tham dự Hội nghị

Trong năm 2023, tỉnh đã tiếp nhận 25 khoản viện trợ, gồm 16 chương trình/dự án và 09 phi dự án của 03 cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nước ngoài, 14 tổ chức PCPNN tài trợ thông qua các cơ quan, đơn vị, địa phương với tổng giá trị cam kết viện trợ gần 24,5 tỷ đồng.

Tính riêng trong 6 tháng đầu năm 2024, UBND tỉnh đã phê duyệt tiếp nhận 12 khoản viện trợ, gồm 09 chương trình/dự án và 03 phi dự án, với tổng giá trị cam kết viện trợ gần 169 tỷ đồng từ 08 tổ chức PCPNN.

Quang cảnh Hội nghị

Nội dung hoạt động của các chương trình, dự án chủ yếu tập trung vào một số lĩnh vực phát triển nông nghiệp và nông thôn, kết hợp với giảm nghèo; nước sạch, hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội, y tế, dinh dưỡng, văn hóa, giáo dục, bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu, giải quyết các vấn đề xã hội, bảo trợ trẻ em,… Hầu hết các chương trình, dự án từ nguồn viện trợ PCPNN đã và đang phát huy tác dụng tốt, phù hợp với định hướng phát triển KTXH của tỉnh, góp phần giải quyết nhu cầu cấp thiết của địa phương, hướng đến các đối tượng yếu thế, dễ bị tổn thương, đặc biệt là người dân các huyện miền núi.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương thông tin, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác tiếp nhận, quản lý và sử dụng viện trợ PCPNN

Bên cạnh thông tin về hoạt động của các tổ chức PCPNN tại Quảng Ngãi, Hội nghị đã nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư thông tin về các quy định của Nhà nước và tình hình tiếp nhận, quản lý và sử dụng viện trợ PCPNN; trao đổi về Thông tư 23 của Bộ Tài chính và nghe các cơ quan, đơn vị, địa phương chia sẻ kinh nghiệm trong công tác tiếp nhận, quản lý và sử dụng viện trợ PCPNN tại Quảng Ngãi trong thời gian qua.

                                                                   Lam uyên

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: 52 Hùng Vương, Nguyễn Nghiêm, Quảng Ngãi

Điện thoại Ban Biên tập: 0255 3712 135 - Fax: 0255 3 822 217 - Email: bbt@quangngai.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Quốc Việt - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi

Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Ngãi.

Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này