Truy cập nội dung luôn

Thực hiện Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau

31/01/2024 17:14    139

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 581/UBND-KGVX chỉ đạo tiếp tục triển khai thực hiện Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Chủ tịch giao Sở Lao động- Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Ban Đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan thường xuyên giám sát, đánh giá thực hiện Kế hoạch số 70/KH-UBND ngày 27/4/2022 của UBND tỉnh; định kỳ tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Ủy ban Quốc gia Người cao tuổi; phối hợp với cơ quan liên quan vận động hỗ trợ các nguồn lực; tổ chức sơ kết đánh giá, khen thưởng việc nhân rộng mô hình tại các địa phương.

Giao các sở, ngành có liên quan và đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 70/KH-UBND ngày 27/4/2022 của UBND tỉnh tăng cường công tác phối hợp và tạo điều kiện cho Ban Đại diện Hội Người cao tuổi các cấp nâng cao chất lượng hoạt động và nhân rộng các Câu lạc bộ liên thế hệ; phối hợp huy động các nguồn lực tài chính để hỗ trợ hoạt động cho các Câu lạc bộ liên thế hệ và hỗ trợ người cao tuổi nghèo, khó khăn.

Yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát, tập trung triển khai thực hiện đảm bảo hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu theo Kế hoạch số 70/KH-UBND ngày 27/4/2022 của UBND tỉnh. Tăng cường trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của các Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau đã được thành lập. Hằng năm bố trí kinh phí theo phân cấp nhà nước hiện hành để hỗ trợ cho các Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau thành lập mới trên địa bàn, giúp Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau lập quỹ tăng thu nhập ban đầu, đồng thời huy động các nguồn lực xã hội hóa tại địa phương để giúp các Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau tổ chức triển khai hoạt động có hiệu quả. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND cấp xã tăng cường công tác phối hợp với Ban Đại diện Hội Người cao tuổi các cấp để triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 70/KH-UBND ngày 27/4/2022 của UBND tỉnh.

 Đề nghị Ban Đại diện Người cao tuổi tỉnh tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau đã được thành lập, huy động sự tham gia của người cao tuổi, Hội Người cao tuổi xã, phường, thị trấn để thực hiện hiệu quả hoạt động chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi, nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần, bảo vệ quyền lợi cho người cao tuổi. Tiếp tục tăng cường thành lập mới các Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu theo kế hoạch. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ý nghĩa, vai trò, hiệu quả hoạt động của Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau trong việc chăm sóc, phát huy vai trò của người cao tuổi, những lợi ích mà mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau đã mang lại cho người cao tuổi trong gia đình và cộng đồng. Kịp thời biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau điển hình trong tổ chức và hoạt động. Thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn cho Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau, cán bộ liên quan cấp xã, phường, thị trấn. Tổ chức vận động nguồn lực, kết hợp sử dụng các nguồn quỹ hợp pháp khác để hỗ trợ cho các Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau

BTV

https://vanban.quangngai.gov.vn/thongtin/vanban/detail?id=154081

Tin liên quan

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: 52 Hùng Vương, Nguyễn Nghiêm, Quảng Ngãi

Điện thoại Ban Biên tập: 0255 3712 135 - Fax: 0255 3 822 217 - Email: bbt@quangngai.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Quốc Việt - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi

Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Ngãi.

Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này