Truy cập nội dung luôn

Thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

17/06/2024 19:47    280

Để tiếp tục chủ động phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với các hành vi vi phạm, tội phạm trong kinh doanh xăng dầu (hóa đơn điện tử) , thực hiện nghiêm Nghị định số 80/2023/NĐ-CP của Chính phủ, các Công điện của Thủ tướng Chính phủ, không để lợi dụng trốn thuế hoặc trục lợi gây thất thu ngân sách Nhà nước; UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 3112/UBND-KTTH chỉ đạo tăng cường thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

Nguồn Internet

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành tỉnh, cơ quan Trung ương trên địa bàn, UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả nội dung Công văn số 601/UBND-KTN ngày 31/01/2024 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện nội dung các Công điện số 1437/CĐ-TTg, Công điện số 09/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 01/CT-BCT ngày 02/01/2024 của Bộ trưởng Bộ Công Thương; Công văn số 2173/UBND-KTN ngày 02/5/2024 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện nội dung Công điện số 26/CĐ-TTg ngày 26/3/2024 của Thủ tướng Chính phủ.

 Tăng cường các biện pháp phòng ngừa, thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát, thanh tra thuế, phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định, không thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện hóa đơn điện tử, trường hợp phát hiện có dấu hiệu tội phạm thì kiến nghị khởi tố và chuyển ngay cho Cơ quan điều tra có thẩm quyền để thụ lý, giải quyết theo quy định.

Giao Công an tỉnh chỉ đạo Cơ quan điều tra các cấp thụ lý, giải quyết các nguồn tin về tội phạm liên quan đến việc thực hiện hóa đơn điện tử trong lĩnh vực xăng dầu theo đúng quy định pháp luật.

BTV

https://vanban.quangngai.gov.vn/thongtin/vanban/detail?id=157335

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: 52 Hùng Vương, Nguyễn Nghiêm, Quảng Ngãi

Điện thoại Ban Biên tập: 0255 3712 135 - Fax: 0255 3 822 217 - Email: bbt@quangngai.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Quốc Việt - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi

Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Ngãi.

Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này