Truy cập nội dung luôn

Thực hiện nghiêm túc việc thu, nộp Quỹ phòng, chống thiên tai

15/05/2024 11:23    334

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền vừa ký Công văn số 2391/UBND-KTN chỉ đạo thu, nộp Quỹ phòng, chống thiên tai năm 2023 và Kế hoạch thu, nộp Quỹ năm 2024.

UBND tỉnh yêu cầu Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh tổng hợp Kế hoạch thu Quỹ phòng, chống thiên tai của các cơ quan, đơn vị, trình UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch thu Quỹ năm 2024 theo đúng quy định; đồng thời, phối hợp với Cục Thuế tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn công tác thu, chi Quỹ đảm bảo hiệu quả, đạt kế hoạch được duyệt.

UBND các huyện, thị xã, thành phố: Tiếp tục đôn đốc thu, nộp Quỹ phòng, chống thiên tai đối với những đơn vị, địa phương chưa nộp Quỹ hoặc nộp chưa đủ Quỹ phòng, chống thiên tai năm 2023; đồng thời, gửi đầy đủ danh sách các Doanh nghiệp chưa nộp hoặc nộp chưa đủ Quỹ cho cơ quan quản lý Quỹ Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh và Chi cục Thuế huyện/khu vực để tiếp tục theo dõi, phối hợp đôn đốc thu Quỹ theo đúng quy định.

Sau khi lập báo cáo quyết toán kinh phí đã nhận từ Quỹ Phòng, chống thiên tai và kinh phí được giữ lại theo quy định để thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, khẩn trương chuyển phần kinh phí còn lại về Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh.

Khẩn trương lập Kế hoạch thu Quỹ phòng, chống thiên tai năm 2024 của địa phương gửi cho Cơ quan Quản lý Quỹ cấp tỉnh.

Chủ trì phối hợp với Cơ quan quản lý Quỹ tỉnh, Chi cục Thuế tiếp tục tổ chức tuyên truyền, phổ biến quy định của pháp luật liên quan đến Quỹ phòng, chống thiên tai (quyền lợi, trách nhiệm nộp Quỹ và các chế tài đối với các trường hợp không nộp Quỹ …) cho các cơ quan, đơn vị liên quan, nhất là các doanh nghiệp. Kinh phí thực hiện được sử dụng từ nguồn kinh phí Quỹ phòng, chống thiên tai (phần giữ lại tại cấp huyện), trường hợp kinh phí không đảm bảo, đề xuất hỗ trợ từ nguồn Quỹ phòng, chống thiên tỉnh.

Công khai kết quả thu nộp, danh sách tổ chức kinh tế trong nước và nước ngoài đã đóng Quỹ trên địa bàn huyện và từng xã theo quy định.

Xử phạt theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp thẩm quyền xử phạt đối với các đối tượng không nộp Quỹ phòng, chống thiên tai theo quy định tại Điều 17, Nghị định số 03/2022/NĐ-CP ngày 06/01/2022 của Chính phủ.

Báo cáo tình hình thu, chi Quỹ trước ngày 20 hàng tháng về Cơ quan quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh. Trong quá trình thực hiện thu, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, báo cáo kịp thời về Cơ quan quản lý Quỹ để phối hợp tham mưu xử lý.

Cục Thuế tỉnh: Trên cơ sở danh sách các doanh nghiệp chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp Quỹ phòng, chống thiên tai năm 2023, tiếp tục hỗ trợ các địa phương gửi thông báo đến các doanh nghiệp để đôn đốc thu nộp Quỹ theo đúng quy định.

Phối hợp cung cấp thông tin và chỉ đạo Chi cục Thuế các huyện/khu vực cung cấp đầy đủ thông tin của các tổ chức kinh tế trong nước, nước ngoài đóng trên địa bàn tỉnh và danh sách các đối tượng được miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại điểm a khoản 7 Điều 15 Nghị định 78/2021/NĐ-CP ngày 01/8/2021 của Chính phủ, gửi cho Cơ quan quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố liên để có cơ sở lập Kế hoạch thu Quỹ và phê duyệt các đối tượng miễn, giảm thu nộp Quỹ phòng, chống thiên tai.

Bảo hiểm xã hội tỉnh: Phối hợp và chỉ đạo Bảo hiểm xã hội cấp huyện cung cấp thông tin về số lượng công chức, viên chức, người hưởng lương, phụ cấp, người lao động làm việc trong các cơ quan, tổ chức và người lao động làm việc theo hợp đồng lao động của các tổ chức kinh tế trong nước và nước ngoài trên địa bàn tỉnh theo quy định tại điểm b khoản 7 Điều 15 Nghị định 78/2021/NĐ-CP ngày 01/8/2021 của Chính phủ cho Cơ quan Quản lý Quỹ cấp tỉnh, UBND cấp huyện, thị xã, thành phố để làm cơ sở cho việc xây dựng Kế hoạch thu Quỹ tại các cấp.

Sở Thông tin và Truyền thông; Đài Phát thanh và truyền hình Quảng Ngãi; Báo Quảng Ngãi: Phối hợp Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục tổ chức tuyên truyền, phổ biến về quy định của pháp luật đối với nghĩa vụ thu, nộp Quỹ phòng, chống thiên tai đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh để biết tổ chức, thực hiện.

B.T

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: 52 Hùng Vương, Nguyễn Nghiêm, Quảng Ngãi

Điện thoại Ban Biên tập: 0255 3712 135 - Fax: 0255 3 822 217 - Email: bbt@quangngai.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Quốc Việt - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi

Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Ngãi.

Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này