Truy cập nội dung luôn

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2024

09/05/2024 16:24    204

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 104/KH-UBND tổ chức hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Chủ đề của Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2024 là “Hành động sớm - Chủ động trước thiên tai”. Tập trung thực hiện trong tháng 5/2024 trên phạm vi toàn tỉnh.

Nội dung của kế hoạch gồm các hoạt động:

Tổ chức phổ biến, tuyên truyền đến cấp ủy, chính quyền, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các cấp và người dân về công tác phòng chống thiên tai và hướng dẫn cập nhật, quản lý, sử dụng hệ thống cơ sở dữ liệu phòng, chống thiên tai.

Tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023, triển khai công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2024; xây dựng phương án phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2024 cụ thể, sát thực tế của từng địa phương.

Tổ chức rà soát và cắm biển báo tại khu vực, địa điểm có nguy cơ cao rủi ro thiên tai (khu dễ bị ngập lụt, sạt lở đất,...) trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố.

Tăng cường công tác dự báo, cảnh báo, đảm bảo chính xác, đầy đủ và kịp thời tình hình thiên tai trên địa bàn.

Tổ chức treo băng rôn, khẩu hiệu, cờ phướn, hình ảnh hoặc hình thức tuyên truyền trực quan phù hợp về hoạt động hưởng ứng “Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai” tại trụ sở cơ quan phòng chống thiên tai tỉnh, trụ sở Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố và các xã, phường, thị trấn.

Tăng cường đăng tải và đưa tin bài, phóng sự, phim tài liệu về công tác phòng chống thiên tai trong thời gian diễn ra “Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai”; những hoạt động thiết thực, hiệu quả về công tác phòng chống thiên tai trên địa bàn tỉnh.

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cơ quan Thường trực Phòng, chống thiên tai chủ trì, phối hợp và hướng dẫn các sở, ngành, đơn vị liên quan tổ chức hoạt động hưởng ứng “Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai” theo chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai.

Các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo triển khai các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức và kỹ năng phòng ngừa, ứng phó với thiên tai cho cán bộ, công chức, viên chức tại cơ quan, đơn vị; tổ chức treo băng rôn, khẩu hiệu, hình ảnh về hoạt động phòng chống thiên tai tại trụ sở cơ quan, đơn vị.

Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan thông tấn, báo chí phối hợp Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh đăng tải, đưa tin bài, phóng sự, phim tài liệu về thiên tai và công tác phòng chống thiên tai của tỉnh trong thời gian diễn ra các hoạt động hưởng ứng “Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai”; những hoạt động điển hình, tiêu biểu trong công tác phòng chống thiên tai trên địa bàn tỉnh.

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai” trên địa bàn; Tổ chức treo băng rôn, khẩu hiệu, hình ảnh hoặc hình thức tuyên truyền trực quan phù hợp về hoạt động phòng chống thiên tai tại trụ sở cơ quan. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống thiên tai đến cán bộ, chiến sỹ, lực lượng vũ trang và người lao động trên địa bàn về ý nghĩa của “Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai”, những thành tựu địa phương đã đạt được trong công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; những công việc cần triển khai để ứng phó với tình hình thiên tai trong năm 2024. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể nhân dân trên địa bàn bằng nhiều hình thức đề cán bộ, đảng viên và nhân dân biết chủ động thực hiện.

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh tăng cường dự báo, cảnh báo chính xác và đầy đủ về tình hình thiên tai, thông tin kịp thời để Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh chủ động triển khai ứng phó đạt hiệu quả, nhất là các tình huống thiên tai như: giông lốc, mưa lớn, bão, lũ, gió mạnh trên biển.

BTV

Tài liệu đính kèm: 104KH.signed.pdf

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: 52 Hùng Vương, Nguyễn Nghiêm, Quảng Ngãi

Điện thoại Ban Biên tập: 0255 3712 135 - Fax: 0255 3 822 217 - Email: bbt@quangngai.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Quốc Việt - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi

Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Ngãi.

Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này