Truy cập nội dung luôn

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam

13/10/2023 15:16    587

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 184/KH-UBND tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi theo Quyết định số 1035/QĐ-TTg ngày 10/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ

Chủ đề của các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2024 là: “Thông tin minh bạch - Tiêu dùng an toàn”; đồng thời triển khai các hoạt động kết hợp, lồng ghép với các hoạt động triển khai Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 26/5/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng;

Các hoạt động hướng tới Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2024 được triển khai từ ngày 15/11/2023 đến ngày 29/02/2024. Để thực hiện các hoạt động hướng tới Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam, các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức xã hội và doanh nghiệp cần chủ động tổ chức các hoạt động hoặc lồng ghép, đưa vào hoạt động chuyên môn, hoạt động đoàn thể, hoạt động kinh doanh các nội dung nhằm tăng cường quyền lợi cho người tiêu dùng; các hoạt động phải được tổ chức thường xuyên, liên tục để tạo nền tảng cho các hoạt động diễn ra trong tháng cao điểm (tháng 3). Tuỳ điều kiện thực tế tại địa phương, các hoạt động có thể được tổ chức trực tuyến hoặc tập trung.

 Trong các đợt, mùa mua sắm cao điểm như “Tháng khuyến mại tập trung quốc gia - Vietnam Grand Sale”, Tết Dương lịch, Tết Âm lịch, các dịp lễ,... cùng với việc tập trung vào các hoạt động nhằm thúc đẩy kinh doanh, các doanh nghiệp cần xây dựng các công cụ hữu hiệu để bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng; xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với người tiêu dùng

 Tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát của các cơ quan quản lý nhà nước nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng, xử lý vi phạm theo quy định pháp luật.

 Các hoạt động trong tháng cao điểm hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2024:  Tổ chức tuyên truyền, quảng bá về Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam. Tuyên dương các doanh nghiệp có nhiều hoạt động hướng tới người tiêu dung; Tổ chức các hoạt động khác phù hợp với yêu cầu và tình hình thực tế tại địa phương; khuyến khích sự phối hợp, lồng ghép, kêu gọi xã hội hóa các hoạt động để tăng tính thống nhất, lan tỏa, tiết kiệm ngân sách và nguồn lực chung của xã hội.

Sở Công Thương được giao là đơn vị chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan triển khai thực hiện Chương trình, nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch này. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

 Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn các cơ quan báo chí, truyền thông tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam.

 Công an tỉnh chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương nắm tình hình triển khai tổ chức các hoạt động hướng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng; triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự; tăng cường phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật và tội phạm có liên quan đến hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả… góp phần bảo đảm quyền của người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh

 Cục Quản lý thị trường tỉnh chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường giám sát chặt chẽ diễn biến thị trường, đảm bảo cân đối cung cầu, lưu thông hàng hoá; tăng cường kiểm tra, phối hợp kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong lĩnh vực thương mại, chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tăng cường chỉ đạo các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, đặc biệt trong tháng cao điểm hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam. Chủ động phối hợp với Sở Công Thương và các đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, treo băng rôn, khẩu hiệu và thực hiện có hiệu quả Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2024 trên địa bàn.

Các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, tổ chức các chương trình, hoạt động tri ân người tiêu dùng và các hoạt động xúc tiến thương mại khác… nhằm hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2024 trên địa bàn tỉnh.

BTV

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: 52 Hùng Vương, Nguyễn Nghiêm, Quảng Ngãi

Điện thoại Ban Biên tập: 0255 3712 135 - Fax: 0255 3 822 217 - Email: bbt@quangngai.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Quốc Việt - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi

Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Ngãi.

Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này