Truy cập nội dung luôn

Triển khai Chương trình khoa học công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

03/10/2022 14:53    133

Chiều 03-10, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết Chương trình khoa học công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2021 và nhiệm vụ trọng tâm thực hiện giai đoạn 2021-2025. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền chủ trì hội nghị tại điểm cầu Quảng Ngãi.

Theo đánh giá của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chương trình đã đáp ứng các mục tiêu, yêu cầu được giao, đóng góp thiết thực cả về cơ sở lý luận, cơ chế, chính sách và chuyển giao ứng dụng có hiệu quả. Hầu hết các mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật đều có doanh nghiệp đầu tư; trên 60% mô hình có triển khai liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, nhất là đối với nhóm sản phẩm chủ lực các cấp. Các mô hình đều chuyển giao công nghệ mới, tiên tiến, phù hợp với các vùng miền. Hầu hết các mô hình sản xuất đều tăng được hiệu quả từ 25% trở lên và góp phần tăng thu nhập cho nông dân trên 20% trong phạm vi dự án; các đề tài, dự án tham gia nhiệm vụ đào tạo, tập huấn chuyển giao công nghệ cho 11 ngàn lượt người, vượt chỉ tiêu đề ra.

Chương trình đã tạo ra nhiều sản phẩm khoa học thiết thực, nhiều mô hình chuyển giao và ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất nông nghiệp có tính lan tỏa cao, với 97 quy trình sản xuất và công nghệ mới được chuyển giao, 208 mô hình trình diễn có hiệu quả cùng hàng nghìn trang thiết bị hỗ trợ của các dự án.

Chương trình đã góp phần cải thiện năng suất, chất lượng cây trồng, vật nuôi, nâng cao hiệu quả sản xuất, hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung,… Đặc biệt, có nhiều mô hình hiệu quả cao về liên kết doanh nghiệp- nông dân trong sản xuất nông, lâm, thủy sản. Các mô hình đã giúp tăng năng suất cây trồng 30-35% đối với rau màu, 10-15% đối với lúa, tăng thu nhập của người dân tham gia dự án trên 25%; nâng cao giá trị sử dụng đất sản xuất nông nghiệp đến 133-500 triệu đồng/ha/năm nhờ chuyển đổi cơ cấu nuôi trồng ở các mô hình liên kết sản xuất.

Chương trình đã có tác động rõ rệt đến kết quả thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới; trong đó, tác động rõ rệt nhất là các tiêu chí về thu nhập, việc làm, quy hoạch, thủy lợi, môi trường,… góp phần tích cực vào việc thực hiện thành công Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trong 10 năm qua và tạo động lực, giá trị khoa học công nghệ để thúc đẩy Chương trình mục tiêu quốc gia trong những năm tiếp theo.

Tuy nhiên, Chương trình thực hiện trong giai đoạn II còn một số hạn chế, số lượng các đề tài, dự án, chương trình chưa đáp ứng được nhu cầu của thực tế xây dựng nông thôn mới. Nội dung một số đề tài, dự án còn tản mạn, chưa tập trung đủ mức cho các trọng tâm cấp bách xây dựng nông thôn mới; công tác phối hợp giữa các cơ quan quản lý hữu quan còn thiếu hiệu quả, giữa các chương trình khoa học công nghệ khác trong và ngoài ngành còn thiếu chặt chẽ; số lượng các doanh nghiệp, đơn vị ngoài công lập tham gia nghiên cứu chuyển giao còn ít, chưa thu hút được tiềm năng to lớn của nguồn vốn xã hội cho nghiên cứu và chuyển giao phục vụ xây dựng nông thôn mới,…

Để rút kinh nghiệm và triển khai hiệu quả Chương trình trong giai đoạn 2021- 2025, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho rằng, việc đề xuất nhiệm vụ phải bám sát khung mục tiêu, nội dung của Chương trình, chỉ đạo của Trung ương, nhu cầu thực tế từ các địa phương. Đối với những đề xuất có quy mô nhỏ của các địa phương nên lồng ghép thành những nhiệm vụ lớn, giải quyết những vấn đề có tính tổng hợp hoặc liên tỉnh, liên vùng. Các đơn vị nghiên cứu cần gắn với cộng đồng người dân, tranh thủ sự tham gia của hệ thống chính trị và các cơ quan, đơn vị đặt hàng, tiếp nhận ứng dụng kết quả. Cần khuyến khích, phát huy tính phản biện khoa học, nhất là những nghiên cứu về cơ sở lý luận, cơ chế, chính sách xây dựng nông thôn mới. Tăng cường liên kết, phát huy vai trò của doanh nghiệp, hợp tác xã và nông dân tham gia các đề tài, dự án,…

L.Uyên- T.Diễm

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: 52 Hùng Vương, Nguyễn Nghiêm, Quảng Ngãi

Điện thoại Ban Biên tập: 0255 3712 135 - Fax: 0255 3 822 217 - Email: bbt@quangngai.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Quốc Việt - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi

Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Ngãi.

Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này