Truy cập nội dung luôn

Triển khai công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2024

10/04/2024 14:29    432

Sáng 10-4, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Hoàng Tuấn- Trưởng Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh chủ trì Hội nghị đánh giá kết quả hoạt động công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ (VSTBPN) năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Trong năm 2023, công tác VSTBPN trên địa bàn tỉnh được sự chỉ đạo kịp thời, sâu sát của các cấp ủy Đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở. Ban VSTBPN ở các cấp được củng cố, kiện toàn, đi vào hoạt động hiệu quả, góp phần thúc đẩy việc thực hiện các mục tiêu của Chương trình Quốc gia về bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh.

Các chỉ tiêu về bình đẳng giới, các hoạt động VSTBPN được các cấp, các ngành quan tâm triển khai thực hiện và đạt nhiều kết quả tích cực, có 16/19 chỉ tiêu thuộc 6 mục tiêu của Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030 đạt và vượt kế hoạch đề ra, chiếm tỷ lệ 84,2%.

Lãnh đạo Sở Lao động- Thương binh và Xã hội báo cáo tại hội nghị

Đội ngũ cán bộ nữ có sự chuyển biến cả về số lượng và chất lượng. Công tác cán bộ nữ được quan tâm quy hoạch, bổ nhiệm vào các vị trí lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, toàn tỉnh có 09/13 chính quyền địa phương cấp huyện, 105/173 chính quyền địa phương cấp xã có lãnh đạo nữ chủ chốt, đạt chỉ tiêu đề ra.

Bên cạnh đó, công tác đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ nữ cũng được quan tâm, nhất là phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng miền núi, hải đảo; tỷ lệ nữ tham gia quản lý kinh tế ngày càng tăng, chính sách đối với nữ cán bộ, công chức được thực hiện nghiêm túc và đầy đủ; vai trò của phụ nữ trong gia đình và xã hội ngày càng được khẳng định trên tất cả các lĩnh vực; công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục chính sách, pháp luật về bình đẳng giới được đẩy mạnh; công tác phối hợp liên ngành được chú trọng, góp phần hoàn thành tốt các chỉ tiêu, mục tiêu về bình đẳng giới đã đề ra.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác bình đẳng giới, VSTBPN còn một số tồn tại, hạn chế, sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương ở một số nơi về công tác bình đẳng giới chưa kịp thời; cán bộ làm công tác bình đẳng giới, tham mưu giúp việc cho thành viên Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ ở các cấp hầu hết là kiêm nhiệm và thường xuyên thay đổi, do đó, việc triển khai hoạt động bình đẳng giới ở một số địa phương, đơn vị còn gặp nhiều khó khăn.

Đại biểu tham gia thảo luận tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, đề xuất các giải pháp để triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Hoàng Tuấn phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Hoàng Tuấn ghi nhận và biểu dương những kết quả hoạt động trong năm 2023 của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh. Đồng thời, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị các thành viên Ban VSTBPN và lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh cần rà soát lại các nhiệm vụ triển khai trong năm 2024, đề xuất, bổ sung cho phù hợp.

Sở Nội vụ tham mưu cho Ban VSTBPN thành lập Tổ kiểm tra về việc triển khai thực hiện Đề án tạo nguồn và phát triển cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ người dân tộc thiểu số giữ các chức danh thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý theo Đề án 08-ĐA/TU của Tỉnh ủy, hoàn thành trước tháng 10/2024.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng yêu cầu các thành viên Ban VSTBPN cần phối hợp chặt chẽ, đồng bộ trong triển khai thực hiện các chính sách, hoạt động về bình đẳng giới. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bình đẳng giới nhằm nâng cao nhận thức của toàn xã hội về công tác phụ nữ và bình đẳng giới. Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra hoạt động VSTBPN tại các sở, ngành, địa phương; tổ chức các buổi tọa đàm, giao lưu để các cán bộ làm nhiệm vụ về công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ được gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm; thực hiện lồng ghép kiến thức về bình đẳng giới vào trong chương trình, kế hoạch công tác của cơ quan, đơn vị; chú trọng hỗ trợ giải quyết việc làm, phát triển kinh tế, giảm nghèo cho phụ nữ.

T.D-P.V

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: 52 Hùng Vương, Nguyễn Nghiêm, Quảng Ngãi

Điện thoại Ban Biên tập: 0255 3712 135 - Fax: 0255 3 822 217 - Email: bbt@quangngai.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Quốc Việt - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi

Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Ngãi.

Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này