Truy cập nội dung luôn

Triển khai khắc phục, nâng cao Chỉ số PAPI trong năm 2024

12/04/2024 15:56    224

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 1791/UBND-TTHC yêu cầu các cơ quan, đơn vị và UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện triển khai khắc phục, nâng cao Chỉ số PAPI trong năm 2024.

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị và UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động nghiên cứu, có văn bản để đưa ra các giải pháp cụ thể, khắc phục đối với các chỉ số nội dung còn thấp so với mức trung bình toàn quốc theo các giải pháp mà Sở Nội vụ đã đề xuất tại Báo cáo số 68/BC-SNV ngày 03/4/2024 và nhiệm vụ, giải pháp cụ thể tại Kế hoạch nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) cấp tỉnh giai đoạn 2022 - 2025 của tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 534/QĐ-UBND ngày 20/4/2022. Báo cáo các kết quả thực hiện, lồng ghép vào báo cáo cải cách hành chính gửi về Sở Nội vụ để theo dõi, tổng hợp.

Đề nghị Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, giám sát và phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp để khắc phục, nâng cao Chỉ số PAPI trong thời gian tới.

Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đôn đốc, theo dõi, đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để khắc phục, nâng cao Chỉ số PAPI trên địa bàn tỉnh trong năm 2024; kịp thời tham mưu, báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo đối với nội dung thuộc thẩm quyền

BTV

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: 52 Hùng Vương, Nguyễn Nghiêm, Quảng Ngãi

Điện thoại Ban Biên tập: 0255 3712 135 - Fax: 0255 3 822 217 - Email: bbt@quangngai.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Quốc Việt - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi

Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Ngãi.

Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này