Truy cập nội dung luôn

Triển khai Nghị định số 28/2024/NĐ-CP của Chính phủ xét tặng, truy tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang”

13/04/2024 17:45    302

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 1827/UBND-NC chỉ đạo triển khai Nghị định số 28/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết trình tự, thủ tục xét tặng, truy tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang” và việc khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến.

UBND tỉnh giao các sở, ban, ngành, Mặt trận, hội, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức quán triệt, phổ biến, tuyên truyền Nghị định số 28/2024/NĐ-CP đến công chức, viên chức, người lao động và thông tin đến Nhân dân được biết, để thực hiện.

Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 28/2024/NĐ-CP đến hội viên Hội Cựu thanh niên xung phong các cấp; hướng dẫn các cấp Hội phối hợp với các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan hướng dẫn hội viên kê khai, lập hồ sơ, đề nghị xác nhận quá trình công tác của các đơn vị Thanh niên xung phong làm nhiệm vụ trong các cuộc kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn, tuyên truyền và tổ chức triển khai thực hiện việc xét, đề nghị tặng, truy tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang” đảm bảo đúng quy định của Nghị định số 28/2024/NĐ-CP; chịu trách nhiệm về thủ tục, hồ sơ, tính chính xác của thành tích và các nội dung liên quan đến thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước khi trình Chủ tịch UBND tỉnh.

Giao Sở Nội vụ chịu trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ, phối hợp với Hội Cựu Thanh niên xung phong tỉnh và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm định hồ sơ đề nghị tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang”; báo cáo Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh họp xét và tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định.

BTV

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: 52 Hùng Vương, Nguyễn Nghiêm, Quảng Ngãi

Điện thoại Ban Biên tập: 0255 3712 135 - Fax: 0255 3 822 217 - Email: bbt@quangngai.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Quốc Việt - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi

Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Ngãi.

Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này