Truy cập nội dung luôn

Triển khai quản lý nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao

03/11/2023 16:47    263

Để đẩy mạnh hiện đại hoá phương thức chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, phát huy hiệu quả sử dụng Phần mềm quản lý nhiệm vụ trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 5425/UBND-KGVX chỉ đạo tăng cường trách nhiệm trong quản lý, sử dụng Phần mềm quản lý nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu, kể từ ngày 01/11/2023 trở đi, tất cả các nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao cho các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương có thời hạn thực hiện (trừ các nhiệm vụ giao tại văn bản mật) phải được quản lý hoàn toàn qua Phần mềm. Việc tổng hợp, báo cáo kết quả phải thực hiện hoàn toàn bằng chức năng của Phần mềm; đồng thời, sử dụng kết quả này làm một trong các tiêu chí để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và bình xét danh hiệu thi đua khen thưởng hàng năm của các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương; của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, đia phương và của từng cá nhân có liên quan.

Giao Văn phòng UBND tỉnh cập nhật tất cả nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao cho các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương có thời hạn thực hiện vào Phần mềm ngay sau khi phát hành văn bản giao nhiệm vụ; định kỳ trích xuất số liệu thống kê kết quả thực hiện nhiệm vụ bằng chức năng của Phần mềm, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước 01 ngày tổ chức phiên họp thường kỳ hàng tháng của UBND tỉnh về đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, để xem xét, đánh giá việc chấp hành nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đã giao cho các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương.

Các sở, ban, ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc triển khai sử dụng, cập nhật thông tin, kết quả thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao vào Phần mềm và phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về thông tin, số liệu báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao trên Phần mềm. Lưu ý: Việc đánh giá tiến độ thời gian thực hiện nhiệm vụ hoàn thành là sau khi có văn bản báo cáo và đồng thời đơn vị thực hiện nhiệm vụ phải nhập kết quả thực hiện nhiệm vụ trên Phần mềm; phần chất lượng nội dung thực hiện sẽ được đánh giá riêng.

Giao Sở Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về chức năng, tính năng, thông số kỹ thuật, an toàn, an ninh thông tin và sự tin cậy, toàn vẹn dữ liệu trong việc sử dụng Phần mềm trên địa bàn tỉnh.

Sở Nội vụ sử dụng số liệu thống kê trích xuất từ Phần mềm về kết quả thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao cho các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương do Văn phòng UBND tỉnh chịu trách nhiệm cung cấp để tham mưu UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và bình xét danh hiệu thi đua khen thưởng hàng năm.

BTV

Tin liên quan

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: 52 Hùng Vương, Nguyễn Nghiêm, Quảng Ngãi

Điện thoại Ban Biên tập: 0255 3712 135 - Fax: 0255 3 822 217 - Email: bbt@quangngai.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Quốc Việt - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi

Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Ngãi.

Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này