Truy cập nội dung luôn

Triển khai rà soát, chuẩn hóa dữ liệu mã số thuế cá nhân trên địa bàn tỉnh

28/03/2024 17:18    383

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Phiên vừa ký Công văn số 1513/UBND-KTTH yêu cầu Thủ trưởng cơ quan, đơn vị liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tích cực phối hợp triển khai công tác rà soát, chuẩn hóa mã số thuế cá nhân trên địa bàn tỉnh.

Cục Thuế tỉnh tổ chức tuyên truyền, công khai thông tin rộng rãi và trực tiếp đến từng cơ quan chi trả thu nhập, cá nhân, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh về chính sách, chủ trương phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, mã định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đối số, sử dụng mã số định danh thay cho mã số thuế (MST); những lợi ích khi thực hiện chuẩn hoá dữ liệu MST cá nhân để đảm bảo nghĩa vụ, bảo vệ quyền lợi cho chính người nộp thuế (NNT) nói riêng khi thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) với cơ quan Thuế và người dân nói chung khi thực hiện TTHC với các cơ quan Nhà nước khác.

Đồng thời, chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức hướng dẫn cách thức thực hiện rà soát, cập nhật và hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế, thông tin đăng ký người phụ thuộc đến từng cá nhân, doanh nghiệp, các cơ quan quản lý Nhà nước và các tổ chức khác trên địa bàn tỉnh.

Chỉ đạo Chi cục Thuế phối hợp với UBND cấp xã, phường, thị trấn để tuyên truyền, vận động, yêu cầu cá nhân là NNT phi nông nghiệp, hộ kinh doanh thực hiện kê khai, nộp hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế với cơ quan Thuế theo hướng dẫn của Thông tư 105/2020/TT-BTC ngày 03/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Ngoài ra, chủ động phối hợp với các cơ quan liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính để thực hiện tuyên truyền, rà soát, đối chiếu và hướng dẫn NNT thay đổi thông tin theo quy định trong trường có sai lệch.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm phối hợp với Cơ quan Thuế để thực hiện rà soát, chuẩn hóa MST đối với công chức, viên chức, người lao động thuộc diện cần chuẩn hóa thông tin cá nhân.

Công an tỉnh chỉ đạo Công an cấp huyện, xã, phường, thị trấn phối hợp cung cấp thông tin của cá nhân đang quản lý theo cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư khi có đề nghị phối hợp cung cấp thông tin từ cơ quan Thuế cùng cấp để thực hiện việc đối chiếu, rà soát và chuẩn hóa thông tin theo quy định.

Sở Tài nguyên và môi trường chỉ đạo Văn phòng đăng ký đất đai cung cấp thông tin của người nộp thuế có phát sinh thủ tục hành chính tại đơn vị khi có đề nghị phối hợp cung cấp thông tin từ cơ quan Thuế cùng cấp để thực hiện việc đối chiếu, rà soát và chuẩn hóa thông tin theo quy định.

Bảo hiểm xã hội chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc phối hợp cung cấp thông tin của cá nhân đang quản lý khi có đề nghị phối hợp cung cấp thông tin từ cơ quan Thuế cùng cấp để thực hiện việc đối chiếu, rà soát và chuẩn hóa thông tin theo quy định.

UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị thực thuộc, UBND các xã, phường, thị trấn và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai công tác rà soát, chuẩn hóa dữ liệu MST đối với công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan, đơn vị hiện đang quản lý; phối hợp có hiệu quả với Chi cục Thuế tuyên truyền, vận động, yêu cầu cá nhân là NNT phi nông nghiệp, hộ kinh doanh thực hiện kê khai, nộp hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế với cơ quan Thuế theo hướng dẫn của Thông tư 105/2020/TT-BTC ngày 03/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Đồng thời, tổ chức tuyên truyền sâu rộng về chính sách, chủ trương phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, mã định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số, sử dụng mã số định danh thay cho mã số thuế; những lợi ích khi thực hiện chuẩn hoá dữ liệu MST cá nhân trên hệ thống Đài Truyền thanh và trên Cổng Thông tin điện tử của địa phương để các hộ kinh doanh và công dân trên địa bàn tích cực tham gia công tác chuẩn hóa, thay đổi thông tin đăng ký thuế.

B.T

https://vanban.quangngai.gov.vn/thongtin/vanban/detail?id=155466

Tin liên quan

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: 52 Hùng Vương, Nguyễn Nghiêm, Quảng Ngãi

Điện thoại Ban Biên tập: 0255 3712 135 - Fax: 0255 3 822 217 - Email: bbt@quangngai.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Quốc Việt - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi

Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Ngãi.

Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này