Truy cập nội dung luôn

Triển khai thực hiện Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

16/06/2024 18:48    254

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Hoàng Tuấn vừa ký Công văn số  3066/UBND-NC về triển khai thực hiện Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Ảnh minh họa

Các sở, ban, ngành đơn vị trực thuộc UBND tỉnh; các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Công văn số 2166-CV/TU ngày 28/5/2024 và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2709/UBND-NC ngày 28/5/2024 về việc triển khai thực hiện Nghị định số 40/2024/NĐ-CP và Thông tư số 14/2024/TT-BCA.

UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh và chỉ đạo UBND cấp xã tổ chức rà soát, kiện toàn, tuyển chọn thành viên lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; thành lập Tổ bảo vệ an ninh, trật tự tại thôn, tổ dân phố đảm bảo về số lượng, chất lượng; bố trí nơi làm việc phù hợp và tạo điều kiện để lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đồng loạt ra mắt và hoạt động có hiệu quả từ ngày 01/7/2024.

Sở Tài chính rà soát, đề xuất nguồn kinh phí đảm bảo cho việc thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định tiêu chí thành lập Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; tiêu chí số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; mức hỗ trợ, bồi dưỡng, trợ cấp đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi trong thời gian đến.

Trên cơ sở dự toán kinh phí của Công an tỉnh, khẩn trương rà soát, tham mưu UBND tỉnh xem xét, bố trí kinh phí để tổ chức Lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở vào ngày 01/7/2024 theo quy định.

Công an tỉnh chủ trì, hướng dẫn việc thành lập Tổ bảo vệ an ninh, trật tự tại thôn, tổ dân phố đảm bảo về số lượng, chất lượng; đảm bảo điều kiện để lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn toàn tỉnh có thể đi vào hoạt động kể từ ngày 01/7/2024. Tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh, trình Ban Cán sự đảng UBND tỉnh để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo quy định.

B.T           

https://vanban.quangngai.gov.vn/thongtin/vanban/detail?id=157290

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: 52 Hùng Vương, Nguyễn Nghiêm, Quảng Ngãi

Điện thoại Ban Biên tập: 0255 3712 135 - Fax: 0255 3 822 217 - Email: bbt@quangngai.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Quốc Việt - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi

Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Ngãi.

Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này