Truy cập nội dung luôn

Triển khai thực hiện Quyết định số 343/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Quy hoạch hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt quốc gia

09/06/2024 06:26    93

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền vừa ký Công văn số 2898/UBND-KTN chỉ đạo triển khai thực hiện Quyết định số 343/QĐ-TTg ngày 25/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Quy hoạch hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

NMLD Dung Quất

UBND tỉnh yêu cầu Sở Công Thương tham mưu UBND tỉnh công tác quản lý nhà nước về quy hoạch hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đảm bảo đồng bộ, hiệu quả, đúng quy định; rà soát các quy hoạch, các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh để đảm bảo tính thống nhất với quy hoạch hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt quốc gia, kịp thời phản ánh, kiến nghị cấp có thẩm quyền những vấn đề bất cập trong quá trình thực hiện quy hoạch tại địa phương.

Đồng thời, chủ trì phối hợp với Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi, các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tham mưu UBND tỉnh xây dựng phương án phát triển hệ thống dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt quy mô cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh, đảm bảo phù hợp, thống nhất với Quy hoạch hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt quốc gia; phát triển hệ thống phân phối xăng dầu khí đốt trên địa bàn theo đúng quy chuẩn, tiêu chuẩn quy định, phù hợp với điều kiện thực tế và nhu cầu tiêu thụ trên địa bàn, chú trọng phát triển hệ thống cửa hàng bán lẻ tại các tuyến đường mới, các khu đô thị theo hướng văn minh hiện đại và có lộ trình phù hợp.

Đẩy mạnh đơn giản thủ tục hành chính, tạo điều kiện để các nhà đầu tư triển khai dự án đảm bảo tiến độ, chất lượng, phù hợp với Quy hoạch.

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xem xét, đánh giá kỹ việc đầu tư xây dựng đối với các dự án hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu chưa xác định địa điểm cụ thể nhưng thuộc định hướng quy hoạch theo vùng cung ứng trước khi tham mưu UBND tỉnh gửi Bộ Công Thương để xin ý kiến các bộ, ngành theo quy định.

Sở Kế hoạch và Đầu tư đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư nhằm thu hút nhà đầu tư trong và ngoài nước tham gia đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt trên địa bàn; lựa chọn các nhà đầu tư có đủ năng lực, tài chính để thực hiện các dự án, nhất là các dự án trọng điểm, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng, đảm bảo nguồn dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt.

Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan trong đầu tư xây dựng, quản lý, bảo trì công trình bao gồm công trình hạ tầng xăng dầu, khí đốt phù hợp với thực tiễn khi có yêu cầu của cơ quan Trung ương (nếu có).

Sở Tài nguyên và Môi trường theo chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan hướng dẫn thực hiện các thủ tục để thẩm định các điều kiện về đất đai trong quá trình thực hiện dự án đầu tư; thẩm tra khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; đánh giá tác động môi trường khi thực hiện các dự án theo thẩm quyền của Sở Tài nguyên và Môi trường và quy định pháp luật.

Sở Giao thông vận tải phối hợp với Sở Công Thương, các cơ quan, đơn vị có liên quan trong quá trình thực hiện Phương án phát triển Giao thông vận tải thuộc Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 nhằm đảm bảo thống nhất, đồng bộ, phát huy hiệu quả kết nối hạ tầng giao thông với hoạt động tiếp nhận, cung ứng xăng dầu, khí đốt.

Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi, UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp Sở Công Thương cung cấp thông tin về quy hoạch để xây dựng phương án phát triển hệ thống dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt quy mô cấp tỉnh trên địa bàn trong phạm vi thuộc thẩm quyền quản lý.

Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng tham mưu UBND tỉnh ưu tiên bố trí quỹ đất, mặt nước để thực hiện các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng dự trữ chiến lược quốc gia; các dự án đảm bảo mục tiêu quốc phòng - an ninh, an sinh - xã hội; các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt thay thế trước khi thực hiện di dời, giải phóng mặt bằng để đảm bảo không gián đoạn nguồn cung.

B.T

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: 52 Hùng Vương, Nguyễn Nghiêm, Quảng Ngãi

Điện thoại Ban Biên tập: 0255 3712 135 - Fax: 0255 3 822 217 - Email: bbt@quangngai.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Quốc Việt - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi

Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Ngãi.

Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này