Truy cập nội dung luôn

Triển khai thực hiện Quyết định số 1221 của Thủ tướng Chính phủ

05/11/2023 18:42    548

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Công văn số 5428/UBND-KGVX chỉ đạo thực hiện Quyết định số 1221/QĐ-TTg ngày 22/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao bổ sung dự toán chi đầu tư phát triển, kế hoạch đầu tư vốn nguồn ngân sách trung ương và giao mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023 của 03 chương trình mục tiêu quốc gia cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương.

Theo đó, yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban ngành, các Chủ đầu tư, các đơn vị đầu mối giao kế hoạch, các cơ quan chủ trì dự án, tiểu dự án, UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động bám sát các quy định, chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh trong thời gian qua để tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện có hiệu quả 03 Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh; nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý và giải ngân vốn thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia; quyết tâm hoàn thành giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Dân tộc tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định nêu trên đảm bảo kịp thời, hiệu quả; đồng thời, rà soát, tổng hợp và kịp thời tham mưu UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo triển khai thực hiện đối với nội dung thuộc thẩm quyền, quy định.

B.T

https://vanban.quangngai.gov.vn/thongtin/vanban/detail?id=151172

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: 52 Hùng Vương, Nguyễn Nghiêm, Quảng Ngãi

Điện thoại Ban Biên tập: 0255 3712 135 - Fax: 0255 3 822 217 - Email: bbt@quangngai.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Quốc Việt - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi

Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Ngãi.

Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này