Truy cập nội dung luôn

Tuyên truyền, triển khai Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về căn cước, định danh và xác thực điện tử của Việt Nam”

25/05/2024 22:54    684

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Hoàng Tuấn vừa ký Công văn số 2575/UBND-NC yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh và UBND cấp huyện tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về căn cước, định danh và xác thực điện tử trong cơ quan, đơn vị, địa phương mình.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu huy động cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, thanh niên, lực lượng vũ trang và Nhân dân tham gia Cuộc thi do Bộ Công an và Công an tỉnh Quảng Ngãi phát động, tổ chức được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng, Website canhsatquanlyhanhchinh.gov.vn; ứng dụng định danh điện tử VNeID hoặc quét mã QRcode để tìm hiểu và hưởng ứng tham gia Cuộc thi.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên: Hướng dẫn, phát động cán bộ, hội viên và tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia Cuộc thi.

Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Ngãi, Báo Quảng Ngãi tăng cường thời lượng phát sóng trên kênh phát thanh, truyền hình và đưa tin, bài tuyên truyền về Luật Căn cước năm 2023 và Cuộc thi để người dân biết, hưởng ứng tham gia.

Văn phòng UBND tỉnh đăng tải thông tin chi tiết và tài liệu về Cuộc thi trên Cổng thông tin điện tử tỉnh, liên kết Website canhsatquanlyhanhchinh.gov.vn để các tổ chức, cá nhân khai thác và dự thi.

 

Cuộc thi tìm hiểu pháp luật về căn cước, định danh và xác thực điện tử của Việt Nam được tổ chức bằng 2 hình thức đó là trả lời câu hỏi trắc nghiệm trên ứng dụng VneID và cuộc thi viết, với nội dung tìm hiểu pháp luật quy định về căn cước, định danh và xác thực điện tử của Việt Nam.

B.T


 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: 52 Hùng Vương, Nguyễn Nghiêm, Quảng Ngãi

Điện thoại Ban Biên tập: 0255 3712 135 - Fax: 0255 3 822 217 - Email: bbt@quangngai.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Quốc Việt - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi

Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Ngãi.

Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này